Tervetuloa kotisivustolleni!

Tyydytkö yleisiin selitysmalleihin ja perimätietoihin?

Mikäli sinua kiinnostavat – ehkä myös askarruttavat – raamattuun ja uskomiseen liittyvät “vaikeatkin” asiat , niin voit tältä sivustolta saada suuntaa etsintääsi !

 

Konkordanttinen menetelmä pyrkii mahdollisimman johdonmukaisesti poistamaan raamatunkäännöstyöstä subjektiiviset näkemykset, kuten perimätietojen ja teologisten asenteiden ja tunnustuskirjojen vaikutukset. Se tarjoaa pääsyn alkukielen teksti- ja asiaympäristöön ilman, että lukijalta vaadittaisiin alkukielen tuntemusta tai hallintaa. Näin se tarjoaa tavalliselle lukijalle (englannin tai saksan perustaidoilla) suoran näkymän inspiroituun alkutekstiin!

Tämä sivusto pyrkii tuomaan esille niitä aarteita, joita tieteellisesti määritelty ja inspiroituun alkukieleen porautuva Konkordanttinen raamatunkäännös on tuonut esille.

Yleisiin opetuksiin ja raamatunkäännöksiin ovat ajan saatossa vaikuttaneet useat tekijät, jotka ovat tuoneet monelle hämmennystä Jumalan ilmoituksen käsittämisessä. Tällaisia inhimillisiä tekijöitä ovat mm. erilaisista tunnustussuunnista kiinnipitäminen, kirkollisiin auktoriteetteihin sitoutuminen, epäjohdonmukaisuudet käännöstyössä, valtatekijät, perimätiedot ja se, että monet kristinuskon avainkäsitteille on tullut toisenlaisia merkityksiä, kuin mitä niillä alun perin on ollut.  Tällaisia peruskäsitteitä ovat mm. “iankaikkisuus”, “pelastuminen”, “kadotus”, “sielu”, “Helvetti” ja “evankeliumi”. Evankeliumi siinä mielessä, että Paavalin evankeliumin merkitystä ei ole yleisesti tunnustettu, vaan se on sekoitettu ns. Kuningaskunnan (Israelille suunnatun) evankeliumin kanssa. Juuri näiden kahden evankeliumin sekoittaminen on paljolti vaikuttanut erilaisten kristillisten opinsuuntien ja niiden uskonnollisten rituaalien syntymiseen.

Moneen vaikeaan ja ns. “ratkaisemattomaan” kristinuskon peruskysymykseen on sittenkin löydettävissä vastaus!

“etsikää, niin te löydätte”! (Matt. 7:7)

Ota yhteyttä