Ei ikuinen tai ajaton  – vaan  aikakauden kestävä!

Kreikan sanat aion ja sen adjektiivimuoto aionion esiintyvät Uudessa Testamentissa 199 kertaa. Yleensä ne on käännetty sanoilla “iankaikkisuus”, “ikuisuus”, “iankaikkinen” tai “ikuinen”. Joskus myös ilmauksilla “maailma”, “maailmanaika”.

Aion – ja sen hebreankielinen vastine olam – ovat aina tarkoittaneet pitkää, rajoitettua aikakautta. Samoin siihen liittyvä adjektiivi aionion tarkoittaa aionia koskevaa, siihen liittyvää.

Aioneilla on alku:                             1. Kor. 2:7; 2. Tim.1:9
Aioneilla on myös loppu:                 Heb. 9:26; 1. Kor. 10:11; Matt. 24:3
Siis rajoitettu kesto!

Parempi suomen kielen yhtenäinen vastine ilmaisulle aion voisi näin olla (maailman) aikakausi.

Jumala on tehnyt nämä aionit (Heb. 1:2) ja asettanut ne (Heb. 11:3), jotta Hän niiden kuluessa toteuttaisi suuren suunnitelmansa (Ef. 3:8-11; 1:9-10). Raamatussa on tunnistettavissa kaikkiaan viisi aionia, joista nykyistä nimittää “Täksi pahaksi maailmanajaksi”. Viimenen ainoni on nimeltään “Aionien aioni” (vrt. “Korkea Veisu” on sanatarkasti “laulujen laulu” ja “Kaikkein Pyhin” on sanatarkasti “Pyhien Pyhä”). Tämä on yleensä käännetty ilmaisuilla “aina ja ianlaikkisesti” tai “iankaikkisuudesta iankaikkisuuteen”.

Aionien aikana pahuus, synti, kärsimys ja kuolema tulevat Jumalan luomakuntaan ja ne tulevat poistumaan Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen kautta. (1. Tim. 4:9-11; Kol. 1:20; 1. Kor. 15:22-28; Room. 5:18-19; Fil. 2:9-11; Joh. 12:32-33; 1. Joh. 3:8; Heb. 9:26).

Kaikki on alkuisin Jumalasta ja koko Jumalan suuri “projekti” tähtää siihen, että Hän tulee kaikeksi kaikissa!  (Room. 11:36; 1. Kor. 15:28) !

Eräät väittävät, että toisinaan aion ja aionion tarkoittavat kyllä rajoitettua ajanjaksoa, mutta toisinaan myös ääretöntä, loputonta “ikuisuutta”. Tähän ei kuitenkaan löydy alkuteksteistä mitään perusteluja – sen sijaan aionin ja aionien loppumiset siellä mainitaan! Miten yksi ja sama vanhan puhekielen sana voisi tarkoittaa eri paikoissa aivan vastakkaisia asioita?

17total visits,2visits today

Ota yhteyttä