Room_6:6

Sf38:
kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi;
CLV:
knowing this, that our old •humanity was crucified together with Him, that the body of •Sin may be |nullified, for us by no means •to be still slaving for •Sin,

Room_7:24

Sf38:
Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista?
CLV:
A wretched hman am I! aWhat will |rescue~ me out of this •body of •death? Grace!

Room_7:5

Sf38:
5. Sillä kun olimme lihan vallassa, niin synnin himot, jotka laki herättää, vaikuttivat meidän jäsenissämme, niin että me kannoimme hedelmää kuolemalle,
Sf92:
Silloin kun vielä olimme turmeltuneen luontomme vallassa, ruumiissamme vaikuttivat lain herättämät syntiset himot ja me kannoimme hedelmää kuolemalle.
CLV:
For, when we were in the flesh, the passions of •sins, •which were through the law, operated~ in our •members ioto •be -bearing fruit to •Death

Room_8:1

Sf38:
Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat.
CLV:
Nothing, consequently, is now condemnation to •those in Christ Jesus. Not according to flesh are they walking, but according to spirit,

Room_8:10

Sf38:
Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden.
CLV:
Now if Christ is in you, the body, indeed, is dead because of sin, yet the spirit is life because of righteousness.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

Ota yhteyttä