Minä kuritan ruumistani

 

 

vaan minä kuritan ruumistani ja masennan sitä, etten minä, joka muille saarnaan, itse ehkä joutuisi hyljättäväksi. (1. Kor. 9:27)
(CLV) 1Co 9:27
but I am belaboring my body and leading it into slavery, lest somehow, when heralding to others, I smyself may |become~ disqualified.

Puhuuko Paavali tässä asketismista?
Vai puhuuko hän tässä jopa masokismista, oman kehon fyysisestä kiduttamisesta?
Mitähän Paavali mahtaa tarkoittaa oman ruumiinsa ”kurittamisella” ja ”masentamisella”???

Kyse ei voi tässä kuitenkaan olla asketismista, maailmasta erottautumisesta. Paavalihan kehottaa esimerkillään olemaan ”jokaiselle jotakin” /1. Kor_9:19-22/. Samoin hän ennustaa esim. selibaatti -vaatimuksen harhan yleistyvän kirkollisissa piireissä hänen poislähtönsä jälkeen /1. Tim_4:1-3/.

Kyse ei voi myöskään olla oman ruumiinsa vihaamisesta, koska apostoli kehottaa meitä päinvastoin vaalimaan ja hoitamaan omaa ruumistamme /Ef_5:29/.

”Kurittaa”, ”belabouring”, kreik. hupopiazo, tarkoittaa ”lyödä silmien alle” tai kuvainnollisella kielellä ”väsyttää rukouksin” (Zodhiateksen ”The Complete WORD STUDY DICTIONARY”, ZCWSD).

”Masentaa”, leadin in to slaverity”, kreik. doulagogo, [Strong G1396], tarkoittaa taas ”alistaa orjuuteen” tai ”alistaa alamaisuuteen” (ZCWSD).
Tässä ei siis ole kuitenkaan kysymys mistään masennus-ilmiöstä niin kuin suomalaisesta käännöksestä voisi päätellä.

Edeltävien jakeiden luoma asiayhteys antaa ymmärrystä jakeen tulkintaan:

9:24. Ettekö tiedä, että jotka kilparadalla juoksevat, ne tosin kaikki juoksevat, mutta yksi saa voittopalkinnon? Juoskaa niin kuin hän, että sen saavuttaisitte.
9:25. Mutta jokainen kilpailija noudattaa itsensähillitsemistä kaikessa; he saadakseen vain katoavaisen seppeleen, mutta me katoamattoman.
9:26. Minä en siis juokse umpimähkään, en taistele niin kuin ilmaan hosuen,

 

Tässä Paavali viittaa muinaisten Olympian kisojen nyrkkeilykilpailuun.
Kreikan kisoissa kilpailijoiden piti vannoa vala, että he olivat harjoitelleet kymmenen kuukautta eivätkä riko mitään annetuista säännöistä. He elivät määrätyllä ruokavaliolla ja harjoittivat vakavaa itsehillintää. Niinpä ei nyrkkeilijänkään – jos meinaa menestyä – kannata hosua lyöntejään sinne tai tänne, vaan suunnata niitä vastustajan ”silmien alle”. Suunnata iskujaan niin, että ne sumentavat ja heikentävät vastapuolen taisteluvoimaa. Vaaditaan siis kurinalaisuutta; vaaditaan itsekontrollia.

Aiheena ei apostolin opetuksessa ole tässä pelastus, vaan menettelytapa ja tuleva palkkio.

Ajattelen, että tässä Paavali opettaa meille tämän nyrkkeily -esimerkin kautta sitä, miten Jumalan armon hallinnan menettelytapojen mukaista on se, että myös me osaltamme myötävaikutamme armon vaikuttavuuteen omassa elämässämme. Kyseessä näyttää pohjimmiltaan olevan kyse Jumalan armon valmentaja-roolista meidän valmennettava-roolimme suhteen /Tiit_2:11-13/; /Room_7:24/. Tässä ei siis voi olla kysymys uskon kautta pelastumisesta ”iankaikkiseen” elämään, koska tämä toteutuu pelkästään Jumalan suvereeniin armovalinnan kautta /Room_9:15-16/.

Ajattelen, että tässä on lopulta kysymys rukouselämästämme. Säännöllisestä vanhan ihmisemme jäsenten poisriisumisesta (iskujen kohdistamisesta vanhan minämme jäseniin)  ja uuden ihmisen (Kristuksen) piirteiden päälle pukemisesta. Kyse on lopulta Elämän Hengen lainalaisuudesta, jonka alaisuudessa voimme laittaa vanhan ihmisemme jäseniä (ruumiin tekoja) Kristuksen kuolemaan niin, että Kristuksen elämän vaikutus voi kasvaa elämässämme /Room_8:13/; /Room_8:11/. Ja tämä kiittäen rukouksessa ja mielemme alueella.

Näin on myös Jumalan armon vastaanottaneen ihmisen kohdalla. Kahta asiaa tarvitaan: itsekontrollia ja pelisääntöjen noudattamista.
Apostoli antaa meille tässä opetuksen siitä, miten ylösnoussut Herra on hänelle itselleen opettanut Jumalan Armon toiminta-alueella käyttäytymisestä. Kyse ei ole pelastumisesta, vaan menettelytavasta ja tulevasta palkkiosta: menettelytavasta, jonka mukaan Jumala toimii nykyisellä Armon talouskaudella suhteessa uskovaansa. Ylösnoussut Herra ei omassa kirkastetussa ylimaallisessa olemuksessaan ole voinut tätä meille suoraan ilmoittaa, vaan siihen Hän on valinnut yhden ihmisen kansojen apostoliksi ja viestinsä välittäjäksi /Apt_26:16/; /Apt_9:15/. Juuri siitä syystä joutui Paavali niin paljon kärsimään, jotta Kristus saisi kasvaa hänessä niin suureksi, että hän kykeni ottamaan Kristuksen ilmestykset (paljastukset) omakohtaisesti vastaan edelleen meille välitettäväksi /Apt_9:16/; /2. Kor_11:23-31/ /tästä tarkemmin/.

 

Siksipä kannattaa herkällä korvalla kuunnella Paavalin opetusta ja esimerkkiä, koska se on itse ylösnousseen Herran opetusta tämän päivän uskovalle ja kertoo meille, mitä Kristuksen Jeesuksen ”seuraaminen” tai tarkemmin imitointi (kreik. mimeomai) eli Paavalin esimerkin noudattaminen tänä päivänä tarkoittaa. Tätä kautta ylösnoussut Herra tänään opastaa meitä kansojen uskovia.

tulkaa minun seuraajikseni niin kuin minä olen Kristuksen seuraaja.
Become~ imitators of me, according as I also am of Christ. (1. Kor. 11:1)

 

 

Juoskaa niin kuin hän

 


Ettekö tiedä, että jotka kilparadalla juoksevat, ne tosin kaikki juoksevat, mutta yksi saa voittopalkinnon? Juoskaa niin kuin hän, että sen saavuttaisitte
. (1. Kor. 9:24)

(CLV) 1Co 9:24
Are you not °aware that those racing in a stadium are, indeed, all racing, yet one is obtaining the prize? Thus be racing that you may be grasping it.

Mitähän Paavali mahtaa oikein tarkoittaa, kun hän kehottaa kristittyä menemään kilparadalle ja pärjäämään siellä?
Parhaiten pärjäävälle luvataan vielä voittopalkinto. Mutta eikö voittopalkinto jaeta ainoastaan ensimmäiselle – ja kuitenkin siellä näyttää olevan monia juoksijoita?
Mistä voittopalkinnosta tässä oikeastaan puhutaan?
Mikä opetus tähän mahtaa oikein sisältyä?
Onko tämän jakeen viesti joskus mietityttänyt sinua? Minua on.

Ensinnäkin tästä apostolin kehotteesta on pääteltävissä, että se on suunnattu jokaiselle ihmiselle Kristuksessa. Sitten nuo toiset, jotka eivät voita, täytyy jotenkin liittyä jokaisen kristityn ”lähipiiriin”.

Paavali kertoo tässä meidän tilanteestamme, jossa elämme. Ja oikeastaan hän ei kehota meitä menemään kilparadalle, vaan toteaa, että siellä me jo nyt olemmekin: jokainen ihminen Herrassa.

Kyse on tässä tietenkin kuvakielestä, jonka Paavali ottaa antiikin ajan kuuluisista urheilukilpailuista ns. Isthmoksen kisoista, joista olympialaiset myöhemmin muodostuivat. Sen korinttolaiset tunsivat hyvin.

Kristityn elämä on verrattavissa kilparadalla olemiseen; tässä taitaa olla juuri kysymys siitä kuuluisasta ”uskon kilvoittelusta”. Käännössanojen ”voittopalkinto” ja ”prize” takaa löytyy vanhan kreikan brabeion, mikä tarkoittaa tuomarin antamaa palkkiota. Metaforisesti termi viittaa Kristuksen palkkio-oikeuskäsittelyssä jaettaviin palkkioihin /1­Kor_3:10-15/ /tästä tarkemmin/.

Paavali osoittaa tämän kehotuksensa jokaiselle uskovalle.
Vielä tarkemmin, Paavali osoittaa tämän kehotuksensa jokaisen kristityn uudelle ihmiselle: uudelle luomukselle Herrassa /Gal_6:15-16/.
Kilpakaverina tässä sitten on meidän vanha ihmisemme jäsenineen: se lihan ruumis, jonka Herra vei meidän osaltamme ristille /Room_6:6/.

Itse hän antaa meille esimerkin siitä, miten tässä on jokaisen uskovan kohdalla kyse elinikäisestä ”rientämisestä” eteenpäin: kohti Kristuksen palkkio-oikeuskäsittelyä. Jokainen ihminen Herrassa on tänään täysin varmasti kelvollinen ja pelastettu Herrassa: perustus ei petä, mutta Paavali puhuukin tässä siitä miten uuden ihmisen, uuden luomuksen mukainen vaellus tuottaa voittoa ja varallisuutta ylösnousemuksen jälkeistä ”iankaikkista” elämää varten.

Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut. Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni; mutta yhden minä teen: unhottaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin, (Fil. 3:12-13)
CLV Php 3:12 – Php 3:13
Not that I already obtained, or am already °perfected~. Yet I am pursuing, if I may be grasping also that onfor which I was grasped also by Christ Jesus.
Brethren, not as yet am I/ reckoning~ myself to have grasped, yet one thing—forgetting~, indeed, those things which are behind, yet stretching~ out to •those in front—

Voitto saavutetaan ylösnousemuksessa. Voitto saavutetaan kun saamme vaihtaa nykyisen – kuoleman alaisen – ruumiimme Kristuksen kirkkauden – kuolemattoman – ruumiin kaltaisuuteen /1. Joh_3:2/. Unohdetaan vanha ihminen, vanha egomme. Se ei ansaitse huomiotamme, koska Herra Jeesus vei sen ristille 2000 vuotta sitten.

Kysymys on lopulta mielen alueesta. Kysymys on lopulta Jumalan armon toiminta-alueesta ihmisen elämässä. Kysymys on uskovan kasvamisessa mielensä alueella Kristuksen mielen mukaisuuteen. Wikipedia määrittelee mielen seuraavasti:
Mieli ymmärretään yksilön sisäisenä, henkisenä olemuksena, jossa ajatukset, tunteet ja tietoisuus ilmenevät.

Juuri mielemme alueella Paavali meitä ohjeistaa kasvamaan uskossa (Roomalaiskirjeen luvut 6-8). Juuri mieli on se kilvoittelun alue, jossa saamme kasvaa Kristuksen Hengen vahvistamana Kristuksen mielen mukaisuuteen. Liha ei mitään hyödytä: sen on Herra vienyt omassa ruumiissaan ristille ja sinne se saa myös meidän mielemme alueella pysyä.

Entäpä nuo kilparadalla vaeltavat muut kilpaveikot?
Keitä ne mahtavat olla?
Vanhan ihmisen jäsenemmehän siellä juoksevat!

Kun apostoli kirjoittaa:

25. Mutta jokainen kilpailija noudattaa itsensähillitsemistä kaikessa; he saadakseen vain katoavaisen seppeleen, mutta me katoamattoman.
26. Minä en siis juokse umpimähkään, en taistele niin kuin ilmaan hosuen,
27. vaan minä kuritan ruumistani ja masennan sitä, etten minä, joka muille saarnaan, itse ehkä joutuisi hyljättäväksi.
CLV 1Co 9:25 – 1Co 9:27
25  Now every •|contender~ is controlling~ himself in all things; tthey, indeed, then, that they may be obtaining a corruptible wreath, yet we an incorruptible.
26  Now then, thus am I/ racing, not as dubious, thus am I boxing, not as punching the air,
27  but I am belaboring my body and leading it into slavery, lest somehow, when -heralding to others, I smyself may |become~ disqualified.

niin hän viittaa nimenomaan siihen että ”kilpajuoksu” käydään itsehillinnän, itsekontrollin ja itsekritiikin alueella. Siis ymmärryksen alueella /1. Kor_14:15/.

”Kurittaa”, ”belabouring”, kreik. hupopiazo, tarkoittaa ”lyödä silmien alle” tai kuvainnollisella kielellä ”väsyttää rukouksin” (Zodhiateksen ”The Complete WORD STUDY DICTIONARY”). Tässä Paavali viittaa muinaisten Olympian kisojen nyrkkeilyyn. 

Ajattelen, että tässä on lopulta kysymys rukouselämästämme. Säännöllisestä vanhan ihmisemme jäsenten poisriisumisesta ja uuden ihmisen (Kristuksen) piirteiden päälle pukemisesta. Kyse on lopulta Elämän Hengen lainalaisuudesta, jonka alaisuudessa voimme laittaa vanhan ihmisemme jäsenet (ruumiin teot) Kristuksen kuolemaan. Ja tämä kiittäen rukouksessa ja mielemme alueella.

Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. (Room. 8:13)
(CLV) Ro 8:13
for if you are living in accord with flesh, you are |about to be dying. Yet if, in spirit, you are putting the practices of the body to death, you will be living~.

Tämä eliniällinen ”juokseminen” kohti päämäärää tapahtuu tietenkin päivärytmillä. Siksi Paavali puhuukin tässä stadionmittaisesta juoksusta, puhuu noin 200 metrin juoksuosuuksista. Näistä päivittäisistä juoksuosuuksista sitten koostu koko kilpamatka. /1­. Kor_3:10-15/.

Muinaisissa Olympian kisoissa urheilijat olivat pukeutuneet pelkkään lannevaatteeseen  tai jopa kilpailivat alastomina, jotta kaikki se mikä painaa ja hidastaa juoksemista olisi pois riisuttu. Tämän esimerkin mukaan myös Paavali kehottaa meitä päivittäin rukouksessa heittämään – tai tarkemmin ”kuolettamaan”, ”surmaamaan” (kreik. nekroo) – vanhan ihmisemme hidastavat jäsenet Kristuksen ristin kautta Hänen kuolemaansa eli ”väsyttämään sitä (kuoleman ruumista) rukouksin”. Ja sitten pukeutumaan uuteen, nuoreen ihmiseen, joka uudistuu tietoon, Luojansa kuvan mukaan.

Elämän Hengen lainalaisuus Armon hallinnossa on meitä tässä voimallaan auttamassa /tästä tarkemmin/. Uskova ei ole lihan vallassa, siltä on otettu oikeus pois, vaan Hengen vallassa: Kristuksen Hengen, joka auttaa meitä heikkoudessamme /Room_8:9-11/.

 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

Ota yhteyttä