Ilmestysten kaksi tasoa

 

Uusi testamentti puhuu ilmestyksistä. Mitä niillä oikein tarkoitetaan? Kuka niitä on saanut? Voidaanko niitä vielä saada? Kuka niitä antaa ja mikä tarkoitus on niiden ilmoittamisen takana?

”Ilmestyksen” takaa löytyy alkukielen sana apokalupsis, jonka Konkordanttinen menetelmä purkaa morfeemeiksi FROM-COVERing eli suomeksi ”peitteen poistaminen” tai ”paljastaminen”. Sana esiintyy UT:ssä 18 kertaa, joista Paavalilla peräti 13 kertaa!

”Apokalupsis” esiintyy raamatussa kahdella eri tavalla.

Ensinnäkin termiä käytetään Kristuksen Jeesuksen fyysisestä esiintulosta. Sitä käytetään ylösnousseen Herran näkyvästä, julkisesta esiin tulemisesta Maan päälle, ”näkymättömyyden peitteen” poistamista ihmisten silmien edestä. Jumalan näkymättömyyden ja pelottavan todellisuuden esiin tuomista Kristuksen taivaalta ilmestymisen kautta.

Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. (Matt. 24:30)
Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa, tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille. (2. Tess. 1:7-8)

Termiä käytetään myös seurakunnan, Kristuksen ruumiin, fyysisestä ja julkisesta esiin tulemisesta,  koko luomakunnan eli maailmankaikkeuden alueella.

Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. (Room. 8:19)
(CLV) Ro 8:19
For the premonition of the creation is awaiting~ the unveiling of the sons of God.

Jumalan Kristuksessa tarjolla oleva sovitus tullaan seurakunnan kautta tulevaisuudessa saattamaan myös kaikkien taivaallisten asukkaiden osaksi! Koko Jumalan luomakunta tätä odottaa! Koko Jumalan luomakunta tätä huokaa ja odottaa!
Tämä sisäinen “huokaava ja hapuileva” kaipuu Jumalan pelastavaa esiintuloa kohtaan näyttää olevan rakennetun koko luomakunnan ja siis myös ihmisen sisimmän ikäväksi.

Toisekseen termiä apokalupsis käytetään Uudessa testamentissa myös toisessa yhteydessä. Sitä käytetään Jumalan salatun suunnitelman osien paljastamisessa. Sellaisten totuuksien esiin tuomisissa, mitkä ovat olleet alusta alkaen (jo ennen maailmanaikoja) Jumalan tiedossa ja suunnitelmissa mukana, mutta joita Jumala ei vielä ole viisaudessaan paljastanut profeettojensa ja apostoliensa kautta ihmiselle kirjalliseksi tiedoksi. Tämä tarkoittaa sellaista Vanhassa testamentista, Israelille osoitetusta ilmoitusosuudesta, puuttuvaa totuutta, jonka esiintuominen, paljastaminen ei vielä aikanaan ollut ajankohtaista Jumalan suunnitelmissa.

Nämä ilmestykset ovat – Kirjoitusten täyteen summautumisen myötä – tänään luettavissa Paavalin kirjeissä (nykyisessä meitä koskevassa, aiemmin salatussa, Ympärileikkaamattomuuden evankeliumissa) sekä ns. Johanneksen Ilmestyksen kautta (uskovalle Israelille suunnatussa) tulevia Maan päällisiä tapahtumia ja lupauksia koskevassa ilmoituksessa.
Ns. Johanneksen ilmestys tai Ilmestyskirja on itse asiassa ylösnousseen Herran Jeesuksen Johannekselle antama paljastus ja näky siitä, mitä tulevana Herran päivänä tapahtuu. Herra vei Johanneksen Hengessä siihen Jumalan suunnitelman kohtaan, joka koski – jo niin moneen kertaan Vanhassa testamentissa mainittua – Herran päivän tulemista ja sen läsnäoloa Maan päällä. Itse asiassa Jeesus antoi tästä paljastuksestaan jo aiemmin vihjeen Johanneksen evankeliumissa /tästä tarkemmin/.

Mutta sitten meidän apostoliimme, Paavaliin.
Kun Herra aikoinaan pysäytti seurakuntaa vainoavan Sauluksen Damaskoksen kaupungin edustalla, niin Kristus ilmoitti hänelle:

Niin minä sanoin: ‘Kuka olet, herra?’ Ja Herra sanoi: ‘Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Mutta nouse ja seiso jaloillasi; sillä sitä varten minä olen sinulle ilmestynyt, että asettaisin sinut palvelijakseni ja sen todistajaksi, mitä varten sinä olet minut nähnyt, niin myös sen, mitä varten minä sinulle vastedes ilmestyn. (Apt. 26:15-16)

Tässä tapahtui ylösnousseen Herran toimeksianto ja valtuutus valitulle apostolilleen: tuoda kirjallisesti ilmi kaikki ne paljastukset, jotka Hän vastedes tulee Paavalille ilmoittamaan. Paavali kirjaa ylös meille välitettäväksi koko sen evankeliumin, jonka ylösnoussut Herra hänelle paljastaa ilmestystensä kautta. Kyse ei siis ole apostolin omista jutuista tai siitä, että hän olisi rakentanut ”tarinansa” hyvin tuntemiensa Kirjoitusten pohjalta.
Ei. Päinvastoin tämä osoittaa sen, että kaikki valinta ja kaikki tehtävät tulevat Jumalalta, joka jo ennen maailmanaikoja on valmistanut kaikenkattavan suunnitelmansa, jonka Hän tulee vääjäämättömästi ja oman aikataulutuksensa mukaisesti viemään läpi Kristuksen Jeesuksen kautta.

Paavalin evankeliumi ei siis ole ollenkaan ihmislähtöistä, ihmisiltä opittua. Päinvastoin, se on täysin ihmismielen vastaista! Miksi? Koska siinä ei ole mitään tilaa ihmisen lihalliselle toiminnalle! Se annetaan pelkkänä ja puhtaana Jumalan (lähestymis)lahjana ihmiselle, joka ottaa se uskolla omakseen.

Sillä minä teen teille tiettäväksi, veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmisten mukaista; enkä minä olekaan sitä ihmisiltä saanut, eikä sitä ole minulle opetettu, vaan Jeesus Kristus on sen minulle ilmoittanut. (Gal. 1:11-12)
CLV Ga 1:11 – Ga 1:12
11  For I am making known to you, brethren, as to the evangel •which is being evbrought by me, that it is not in accord with hman.
12  For neither did I/ accept it bfrom a hman, nor was I taught it, but it came through a revelation of Jesus Christ.

Paavali saattoi päätökseen, eli tallensi kirjeisiinsä, koko sen ylösnousseen Kristuksen evankeliumin ns. vankeuskirjeissään, jotka hän 60-luvulla kirjoitti meille Rooman vankeudessaan. Hänellä ei ollut vielä aiemmin (Siirtymäkauden hallinnon aikana) lupa tuoda kaikkia meitä (kansojen uskovia) koskevia tulevia totuuksia ja siunauksiaan ilmi, koska niiden aika ei vielä tuolloin ollut käsillä /tästä tarkemmin/. Tämän ns. Kristuksen salaisuuden hän paljastaa meille – kun oli siirrytty nykyiselle, Jumalan Armon talouskaudelle – Efesolaiskirjeessään: tiivistetysti sen kahdessa ensimmäisessä luvussa.

olette kaiketi kuulleet siitä Jumalan armon taloudenhoidosta, mikä on minulle teitä varten annettu, että näet tämä salaisuus on ilmestyksen kautta tehty minulle tiettäväksi, niin kuin olen siitä edellä lyhyesti kirjoittanut; josta te sitä lukiessanne voitte huomata, kuinka perehtynyt minä olen Kristuksen salaisuuteen. (Ef. 3.2-4)

Tämä Kristuksen universaalin salaisuuden paljastaminen, minkä Paavali on kirjannut, ylösnousseen Herran ilmoituksena meitä varten, löytyy tänään Kirjoituksista. Kirjoitukset ovat summautuneet täyteen /tästä tarkemmin/.

Mutta edellisestäkin löytyy vielä kaksi tasoa!
Se, että meillä on raamattu tai vaikkapa vielä se, että me täydellisesti hallitsisimme raamatun alkukielet ei suinkaan tarkoita sitä, että me ymmärtäisimme kaiken sen, mikä on kirjoitettu. Ei. Ymmärrys tulee aina Jumalalta. Kristus Jeesus ainoastaan voi avata meidän mielemme ymmärtämään kirjoitukset (Matt. 24:45).
Siksipä Paavali kehottaakin meitä rukoilemaan Hengellistä viisautta ja ilmestystä (apokalupsis), jotta meille voisi tänään avautua sisäiseen tietoisuuteemme tämä valtava evankeliumi sen koko rikkaudessaan.

anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen Hengen hänen tuntemisessaan ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään (Ef. 1:17-18)
CLV Eph 1:17 – Eph 1:18
17  that the God of our •Lord Jesus Christ, the Father of •glory, may be giving you a spirit of wisdom and revelation in the realization of Him,
18  the eyes of your •heart having been enlightened~, iofor you •to perceive awhat is the expectation of His •calling, and awhat the riches of the glory of the enjoyment of His allotment among the saints,

Paavali kehottaa meitä (tämän päivän kristittyjä) anomaan Jumalalta erityistä hengellistä viisautta ja ilmestystä, jotta Hänen Henkensä voisi paljastaa meille uusia siunauksia ja aarteita, joilla voimme edelleen kartuttaa uskon pääomaamme. Apostoli on kirjoittanut (paljastanut) nämä meitä koskevat ”ylimaalliset” lupaukset Efesolaiskirjeessään. Tässä meillä on mahdollisuus Kristuksen Hengen valaisemina kasvaa Jumalan ja Hänen rakkautensa tuntemisessa. Tätä salaisuutta ei löydy paljastettuna mistään muualta raamatusta – tämä totuus löytyy ainoastaan Paavalin evankeliumista!
Kun avoimesti ja vilpittömästi etsimme Jumalan tuntemista, niin Hän avaa meitä sisäisesti ymmärtämään näitä asioita. Ne voivat ikään kuin juurtua sisäiseksi todellisuudeksi ja pääomaksi. Kyse on tällöin henkilökohtaisista ilmestyksistä, joissa Jumala paljastaa eli poistaa peitteitä sisimpämme päältä ja avaa meitä katselemaan asioita entistä laajemmasta näkökulmasta. ”Kristuksessa ovat kaikki viisauden ja tiedon aarteet kätkettyinä”, siis kätkettyinä ja siten myös löydettävissä!

 

 

Efesolaiskirje – luku 3:1-7

 

3:1 Sen takia minä, Paavali, teidän, pakanain, tähden Kristuksen Jeesuksen vanki, notkistan polveni –
(CLV) Eph 3:1
On this behalf I, Paul, the prisoner of •Christ Jesus fors you, the nations—

Paavali tuo tässä esiin sen, miten hän – meidän ”pakanain” tähden – kärsii vangittuna ja poissuljettuna julkisesta ”uskonnollisesta toiminnasta ja johtamisesta”. Tässä hän korostaa sitä Jumalan salaisuuden (ei julkisuuden) Armon taloushallinnon tehtävää, joka hänen (ja vain hänen) kauttaan paljastetaan meille: tämän päivän kansojen uskoville.

3:2. olette kaiketi kuulleet siitä Jumalan armon taloudenhoidosta, mikä on minulle teitä varten annettu,
(CLV) Eph 3:2
since you surely hear of the administration of the grace of God that is |given to me iofor you,

Tästä Armon taloudenhoidosta, joka koskee pakanoita, ei ole olemassa vihjettäkään Vanhan testamentin kirjoituksissa, joten se ei siten voi olla ikään kuin johdateltavissa sieltä käsin.

Tämän nykyinen hallintokausi on ollut tähän asti salaisuutena Kirjoituksissa, mutta ei Jumalan suunnitelmassa!
Tähän saakka (siis Efesolaiskirjeen ilmestymiseen saakka) ovat Kirjoitukset tuoneet esiin sen, miten (pakana)kansat tulevat saamaan Israelin kautta siunauksensa, mutta nyt Jumala paljastaa Paavalin kautta sen, miten Jumala niveltää, sovittaa yhteen, tulevat siunauksensa tasavertaisina koskemaan sekä Israelin valittuja että Kansojen valittuja. Israelille maanpäälliset lupaukset ja kansojen valituille Maan ulkopuoliset, taivaalliset lupaukset.

3:3. että näet tämä salaisuus on ilmestyksen kautta tehty minulle tiettäväksi, niin kuin olen siitä edellä lyhyesti kirjoittanut;
3:4. josta te sitä lukiessanne voitte huomata, kuinka perehtynyt minä olen Kristuksen salaisuuteen,
3:5. jota menneiden sukupolvien aikana ei ole ihmisten lapsille tiettäväksi tehty, niin kuin se nyt Hengessä on ilmoitettu hänen pyhille apostoleilleen ja profeetoille:
3:6. että näet pakanatkin ovat kanssaperillisiä ja yhtä ruumista ja osallisia lupaukseen Kristuksessa Jeesuksessa evankeliumin kautta,
3:7. jonka palvelijaksi minä olen tullut Jumalan armon lahjan kautta, joka minulle on annettu hänen voimansa vaikutuksesta.

CLV Eph 3:3 – Eph 3:7
tfor acby revelation the secret is made known to me (according as I write before, in brief,
tdby which you who are reading are |able~ to apprehend my •understanding in the secret of the Christ,
5  which, in dother generations, is not made known to the sons of •=humanity as it was now revealed to His holy apostles and prophets): in spirit
6  the nations are to be joint enjoyers of an allotment, and a joint body, and joint partakers of the promise in Christ Jesus, through the evangel
7 of which I became the dispenser, in accord with the gratuity of the grace of •God, •which is |granted to me in accord with His •powerful •operation.

Tässä Paavali viittaa Efesolaiskirjeen alussa paljastamaansa salaisuuteen (kreik. musterion), jonka ylösnoussut Herra oli hänelle nyt ilmestyksen kautta tehnyt tiettäväksi (jae 3) (vrt. Apt. 26:16).

Sitten apostoli – myös Kirjoitusten syvällisenä tuntijana – toteaa (jae 5), että tätä Kristuksen salaisuutta (jae 4) ei ole aiemmin Pyhissä Kirjoituksissa paljastettu:
tämä nykyinen Jumalan Armon hallintokausi: sen kohdentuminen kaikista kansoista valittuihin, sen perustuminen pelkkään uskoon ja sen lupausten kohdistuminen Maan ulkopuoliselle Maailmankaikkeuden alueelle – ja kaikki tämä Kristuksessa Jeesuksessa ja Hengen alueella – tästä ei Vanha testamentti eivätkä neljä ns. evankeliumikertomusta puhu sanallakaan!
Ei ole aiemmin tiettäväksi tehty niin kuin se nyt on Hengessä ilmoitettu.

Jakeessa 6 tuodaan tämä paljastettu Kristuksen salaisuus kolmesta eri näkökulmasta vielä, ikään kuin yhteenvetona edellä paljastetusta, esiin.  Ja tämän salaisuuden paljastaa siis tämä (kreik. tou) evankeliumi; tässä tarkoitetaan nimenomaan Paavalin kautta julkituotua evankeliumia. Tavalliset käännökset yleensä ”unohtavat” tässä olevan määrätyn artikkelin, jolla viitataan nimenomaan tähän Paavalin kautta välitettyyn evankeliumiin.
Nyt ovat pakanat yhdenvertaisia, yhteensovitettuja juutalaisten kanssa 1)yhdenvertaiseen jako-osuuteen (kreik. sunkleronoma), 2)yhteiseen ruumiiseen (kreik. sunsoma) ja 3)osakkaita lupauksiin (kreik. sunmetocha tes epachelias). Helluntain hallinnon aikana tarjottiin pakanoillekin pelastusta, mutta Israelin (valitun kansan) alaisuudessa. Vielä edellisenä ns. Siirtymäkauden hallinnon aikana oli juutalaisilla etuoikeus näihin siunauksiin. Paavalin edellisenä talouskautena suorittamaa papillista palvelusta leimasi periaate: ”juutalaisille ensin, sitten pakanoille” (Room. 1:16; 2:9-10).
Tämä ”Kristuksen salaisuus” esitetään tässä (jakeessa 6) tiivistyksenä siitä, mitä Paavali oli aiemmin tässä kirjeessään paljastanut. Ilmaisu ”Kristuksen salaisuus” (kreik. musterio tou christou) esiintyy raamatussa ainoastaan yhden kerran ja se avataan meille tässä Efesolais-kiertokirjeessä.

Yhdenvertaisen Jumalan taivaallisen jako-osuuden toteutumisen on Paavali paljastanut meille aivan Efesolaiskirjeen alussa (Ef. 1:3-14).
Tässä apostoli kertoo, miten nyt häneen liittyneet juutalaiset uskovat on sijoitettu uudelleen (yhdessä toisista kansoista olevien valittujen kanssa) pois maanpäälliseltä odotuksen (so. Israelin) alueelta Maan ulkopuoliselle, (yli)taivaalliselle alueelle. Siellä, ulkoavaruuden alueella, ovat tänään heidän ja meidän lupauksemme, omaisuutemme ja tehtävämme, odottamassa täyttymistään.   Kyseessä ei siis ole perintöosuus, koska perintöhän edellyttää perinnönantajan kuolemaa, vaan pikemminkin jako-osuus (kreik. kleroo; [LOT]) tai arpaosuus; Valinnan osalta siis Jumalan ”arpa on heitetty” ennen maailmanaikoja. Tässä tarkoitetaan sitä Jumalan valmistamaa jako-osuutta, joka pyhiä odottaa taivaissa.

Seuraavaksi Paavali käsittelee yhteiseen Kristuksen ruumiiseen liittyvää salaisuutta. Kristuksen ruumishan tarkoittaa tänään sitä hengellistä organisaatiota, joka yhdistää Kristuksessa kaikki hänen jäsenensä yhtenäiseksi, Jumalan pyhityksessä rakentuvaksi, kokonaisuudeksi. Tämä Kristuksen ruumis tulee sovittamaan (toisin kuin on kansallisesti Israelin kohdalla) maapallon ulkopuolisen Maailmankaikkeuden alueen (Ef. 1:20 – 2:10).

 

Kolmanneksi apostoli tuo esiin sekä juutalaisista että kansojen valittujen osakkuuden yhtenäisiin lupauksiin /Ef. 2:11-22/. Vielä edellisellä Siirtymäkauden talouskauden [∼Apt. 9:3-4 – 28:26-28] aikana oli voimassa, ”että pakanat siihen aikaan olivat ilman Kristusta, olivat vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitoille, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa”. Kaikki fyysiset, lihalliset erottavuudet olivat nyt poistuneet ja kaikki siunaukset ovat muuttuneet hengelliseksi. Nyt myös kansojen valitut omistavat yhteisen kansalaisuuden ja rakentuvat yhdessä Israelin valittujen kanssa Jumalan asumukseksi Hengessä (Ef. 2:19-22).

Nyt – kun o siirrytty Jumalan salatulle Armon hallintokaudelle – eriarvoisuus juutalaisten ja pakanoiden välillä on täysin poistunut. Mikään kansallinen, fyysinen tai yhteiskunnallinen asema ei tänä päivänä tuo erityisasemaa Jumalan Armon toiminnassa, vaan kaikki tapahtuu Hengen alueella ja Hänen oman tahtonsa mukaisen valintapäätöksen mukaisesti. Esim. ns. ”messiaanisella juutalaisella” ei ole tänään erilaisempaa asemaa kuin esim. suomalaisella kristityllä Kristuksessa Jeesuksessa. Kansallisia eroja ei kerta kaikkiaan ole eikä niitä mielestäni saisi myöskään mitenkään korostaa.

Ja tässä ei ole kreikkalaista eikä juutalaista, ei ympärileikkausta eikä ympärileikkaamattomuutta, ei barbaaria, ei skyyttalaista, ei orjaa, ei vapaata, vaan kaikki ja kaikissa on Kristus. (Kol. 3:11)

 

Salaisuuksia ja paljastuksia

 

Uudessa testamentissa puhutaan salaisuuksista (kreik. musterion) ja niiden paljastuksista eli ilmestyksistä (kreik. apokalupsis). Salaisuudet ovat asioita, jotka Jumala on pitänyt omana tietonaan ilmoittaakseen ne sitten ajallaan. Ilmestysten kautta on Paavali saanut ylösnousseelta Herralta ilmoituksia, joita juutalaisten profeettojen kautta Jumala ei ole aiemmin antanut ilmi.

Mutta nouse ja seiso jaloillasi; sillä sitä varten minä olen sinulle ilmestynyt, että asettaisin sinut palvelijakseni ja sen todistajaksi, mitä varten sinä olet minut nähnyt, niin myös sen, mitä varten minä sinulle vastedes ilmestyn. (Apt. 26:16)

Nämä Jumalan vielä puuttuvat ilmoitukset on Paavali tallentanut kirjeisiinsä. On mielenkiintoista havaita, miten tämä sanapari esiintyy alkutekstissä Paavalin ja muun Uuden testamentin tekstin välillä: salaisuus 20/7 ja ilmestys 7/1. Eli tekstivolyymiin suhteutettuna sana-ilmentymien määrät esiintyvät Paavalilla merkittävästi useammin. Tätä hän myös tarkoittaa kirjoittaessaan:

seurakunta, jonka palvelijaksi minä olen tullut Jumalan armotalouden mukaan, joka minulle on annettu teitä varten, täydellisesti julistaakseni Jumalan sanan, sen salaisuuden, joka on ollut kätkettynä ikuisista ajoista ja polvesta polveen, mutta joka nyt on ilmoitettu hänen pyhillensä, (Kol. 1:25-26)

Paavali sanoo tässä tekevänsä täydelliseksi Jumalan kokonaisilmoituksen, sen puuttuvan loppuosuuden, jota Jumala ei vielä ollut tuonut julki. Tämä ilmoitus on tarkoitettu myös taivaallisille olennoille tiedoksi ja ihmeteltäväksi.

ja saattaa kaikille ilmeiseksi, mitä on sen salaisuuden taloudenhoito, joka ikuisista ajoista asti on ollut kätkettynä Jumalassa, kaiken Luojassa, että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon (Ef. 3:9-10)

Noissa Paavalin kirjeissä Jumala paljastaa nykyisen Armon salaisen hallintokauden (kreik. oikonomia) toimintamallin ja myös tulevia asioita. Talous- tai hallintokaudet kuvaavat Jumalan sen hetkiset hallintomallit ja käytännöt, joita Hän soveltaa uskoviaan ja maailmaa kohtaan. Esimerkiksi Helluntain hallintokauden tapahtumat kuvaavat Jumalan toimintaa ja vaatimuksia Apostolien tekojen alkuaikana, jolloin Jumala vielä kutsui Pietarin johdolla Israelia kääntymään. Siksipä olisi hyvä olla perillä, mikä on totta eli voimassa tänään. Tässä kohtaa kannattaa tutustua lähemmin Paavalin evankeliumiin, vaikka se ei olekaan ihmisen mielen mukaista.

Tällaisia paljastettuja salaisuuksia ja opetuksia ovat mm.

  • Israelin tilapäinen hyllytys määräajaksi (Room. 11:25)
  • Paavalin evankeliumin julkaiseminen (Room. 16:25)
  • Vanhurskautus tulee tänään pelkän uskon kautta (Room. 3:28)
  • Kaikki uskovat eivät tule kokemaan fyysistä kuolemaa (1. Kor. 15:51)
  • Sovinto Jumalan kanssa tulee kerran kaikkien osaksi (Kol. 1:20)

 

Ota yhteyttä