Tilastollinen menetelmä

 

Sanoman avainsanoja voidaan pitää sellaisina morfeemeina, joiden varaan – tai kehyksiin – viestin sisältö rakentuu, ja joiden pohjalta ymmärrys itse viestin sisältöön avautuu.

Paavalin evankeliumi eroaa sanastonsa, sisältönsä, lupaustensa ja kohderyhmänsä osalta monessa keskeisissä kohdin ns. Kuningankunnan evankeliumista. Tämä on tunnistettavissa myös alkukieleen perustuvan tilastollisen sanavertailun avulla. Tämä vertailevan tilastollisen ohjelmiston taustalla on Konkordanttinen Uuden testamentin käännös: tietokanta, johon Konkordanttinen Uuden testamentin käännös on tallennettuna. Tein tämän ohjelman ensimmäisen kerran vuonna 1995 Visual Basicillä ja sitten vuonna 2015 PHP -ohjelmalla, joka mahdollistaa ohjelman käytön myös netissä.

Sanailmentymien esiintymien määrän eroavaisuuksien vertailussa (Paavalin tekstien ja muun UT:n tekstien välillä) olen soveltanut Kahden otoksen suhteellisen osuuden testiä. Tämä tilastollinen testausmenetelmä yhdistettynä Konkordanttiseen käännökseen antaa mielestäni erinomaisen työkalun päästä porautumaan inspiroidun alkutekstin sanailmentymiin ja niiden esiintymispaikkoihin. Tilastollinen testi tarkastelee sanailmentymien esiintymien määrää suhteessa UT:n tekstivolyymiin: Paavalin kirjeiden tekstivolyymi vs. muu UT:n tekstivolyymi. Testi tuo esiin monissa kohdin tilastollisesti merkittäviä eroja Ympärileikkaamattomuuden ja Ympärileikkausen evankeliumien sanankäytön välillä.

Oletuksena testissä siis on se yleisenä pidetty ”totuus”, että ns. evankeliumikertomukset ja muu ei-paavalillinen ilmoitusosuus ei (avain)sanailmentymien määrän suhteen merkitsevästi poikkea Paavalin kirjeiden ilmoitusosuudesta..
Vastaväitteenä on sitten se, että niiden esiintymien määrät taas tilastollisesti merkitsevästi poikkeavat toisistaan.

 

kon_sanaesiintymat

 

 

Total Page Visits: 35 - Today Page Visits: 2
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

Ota yhteyttä