Efesolaiskirje – johdanto

 

Efesolaiskirje ja sitä tarkentavat ja täydentävät Filippiläis- ja Kolossalaiskirjeet muodostavat sen ilmoituksellisen loppuosuuden, joiden kautta ylösnousseen Kristuksen ilmoitus kansojen uskoville summautuu täyteen. Tämän opetusosuutensa täydennyksen Paavali kirjoitti Rooman vankeudesta 60-luvun alkupuolella. Nämä kirjeensä hän kirjoitti aikana, jolloin kutsu Israelia kohden oli astunut ns. PAUSE-vaiheeseen, ja jolloin oli siirrytty nykyiselle Jumalan Armon salatulle hallintokaudelle.

Pohjan tälle viimeiseille ja täydentävälle ilmoitukselle luovat aikaisemmat opetuskirjeet Roomalaisille, Korintolaisille, Galatalaisille ja Tessalonikalaisille, kuten siellä paljastetut uskon vanhurskautukseen, seurakuntamalliin ja seurakunnan ylösottoon liittyvät paljastukset. Efesolaiskirje on johdonmukainen ylösnousseen Herran kansojen apostolille antaman ilmoitusketjun täyttymys, joka paljastaa vielä aiemmissa kirjeissä salassa olevat totuudet tämän päivän uskovalle. Koko Ympärileikkaamattomuuden evankeliumi /Gal_2:7/ rakennettiin johdonmukaisesti ja vaiheittain Jumalan suunnitelman mukaisesti Herran Paavalille antamien ilmestysten kautta. Sen suurin ja kirkkain loppuosuus ilmestyy Paavalin kolmen ns. vankeuskirjeen – joita myös mielestäni osuvammin täydellistämiskirjeiksi kutsutaan – kautta. Tätä kirjeryhmää voisi nimittää – niiden toisiinsa kietoutuneiden sanomasisältöjen tähden – myös Efesolaisryhmäksi.

Mutta nouse ja seiso jaloillasi; sillä sitä varten minä olen sinulle ilmestynyt, että asettaisin sinut palvelijakseni ja sen todistajaksi, mitä varten sinä olet minut nähnyt, niin myös sen, mitä varten minä sinulle vastedes ilmestyn. (Apt. 26:16)

Ja tämän apostoli halusi vielä selvästi meille vahvistaa:

Sillä minä teen teille tiettäväksi, veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmisten mukaista; enkä minä olekaan sitä ihmisiltä saanut, eikä sitä ole minulle opetettu, vaan Jeesus Kristus on sen minulle ilmoittanut (Gal. 1:11-12). Kyse ei siis ole perinteisestä ihmisen mielen mukaisesta uskonnollisuuden harjoittamisesta, mihin ihminen lihallisen luontonsa mukaisesti taipuu.
Ei, vaan jostakin aivan muusta, jostakin aivan päin vastaisesta!

Efesolaiskirjeessä on kyse kiertokirjeestä, jonka Paavali oli todennäköisesti ensin lähettänyt Efeson seurakunnalle. Teksti Efesolaisille on kuitenkin jälkikäteen lisätty codex Vaticanuksen reunahuomautuksena, mutta sitä ei esiinny muissa tärkeissä koodekseissa. Ao. kuvassa kohta kuvattuna.

näpäyttämällä kuvaa kahdesti saat sen isoksi

 

On hyvä kuitenkin muistaa, että kirjeisiinhän tai sen saatteisiin piti laittaa myös osoite, jotta teksti tavoittaisi vastaanottajansa ja säilyttäisi periytyvyyden myös myöhemmille lukijoille. Tuolloin apostolin lähettämät kirjeet tavoittivat seurakuntansa, jossa sitä huolellisesti edelleen kopioitiin ja edelleen jaettiin yhteisissä tilaisuuksissa luettaviksi.

Vankeuskirjeiden kirjoittamisen olosuhteet todistavat meille myös siitä, miten ympäristötekijät eivät tänä päivänä voi rajata tai poistaa kristityn Hengen yhteyttä ylösnousseeseen Herraansa. Nämä viimeisimmät ja jaloimmat totuudet hän sai olosuhteissa, jotka inhimillisesti ottaen olivat äärimmäisen aliarvostetut. Paavali ei suinkaan saanut nauttia minkäänlaisista piispallisista arvon- ja huomionosoituksista, vaan nämä kirkkaimmat Herralta saamansa ilmestykset hän kirjoitti, fyysisesti seurakunnasta erotettuna, Rooman vankilassa.  Hänen toimintansa oli noissakin olosuhteissa tuolloin osoitus siitä, miten Jumalan Armon hallinto tänä päivänä toimii. Kaikki tapahtuu Hengen välityksellä ja ylösnousseen Herran Kristuksen kautta. Samalla tämä ilmentää nykyistä Armon talouskauden salaisuutta, jossa Jumala vaikenee (ei julkisesti vielä puutu) maailman epäoikeudenmukaisuuteen. Jumala ei puuttunut siihen tuolloinkaan, vaikka Hänen, maailmankaikkeuden Herran, suurlähettiläänsä oli vangittuna maailman tuolloisen supervallan toimesta! Tässäkin kohtaa on voimassa apostolin meille osoittama kasvamisen kehotus:

Olkaa minun seuraajiani, niin kuin minä olen Kristuksen seuraaja
(CLV) 1Co 11:1
|Become~ imitators of me, according as I also am of Christ.

Monet teologit epäilevät sitä, että näiden vankeuskirjeiden kirjoittaja ei olisikaan Paavali. Epäilevät epäuskossaan mm. siksi, että niiden esitystapa ja sisältökin poikkeavat paljon Paavalin aiemmista kirjeistä. Mutta Efesolaiskirjeen sanoma ei aukeakaan ilman että Paavalin aiemman ilmoitusosuuden erityisyys on käsitetty. Efesolaiskirjeen sanoma ei avaudu, ellei Jumala anna siihen meille erityistä Hengellistä viisautta ja ilmestystä. Olen tavannut esim. rovastin, joka rehellisesti tunnusti, ettei hän ymmärrä lainkaan Efesolaiskirjeen sanomaa. Mutta sen ymmärtämistä ei suinkaan ole poislukittu. Avain tähän on Jumalalla; avain on Paavalin erityisen evankeliumin vastaanottamisessa ja sen arvottamisesta yli Ympärileikkauksen evankeliumin, arvottamisesta tämän päivän ilosanomaksi ja viestiksi meille itseltään ylösnousseelta Herralta! Efesolaisryhmän kautta Kristus paljastaa meille ne viimeiset nykyistä Armon talouskautta koskevat totuudet, jotka tekevät Jumalan ilmoituksen meille täydelliseksi /tästä tarkemmin/.

Efesolaisryhmän täyttymyskirjeet summaavat Jumalan kirjallisen ilmoituksen täydelliseksi. Aiemman Siirtymäkauden hallinnon totuuksien pohjalle rakentuva loppuosuus lukitsee myös Jumalan ilmoituksen vajaamittaisesta täysimittaiseksi Totuuden sanaksi /tästä tarkemmin/. Samalla se antaa eväitä kristityn sisäiselle kasvulle Kristuksen täyteyden täysi-ikäisyyden määrään saakka (Ef. 4:13-15).

Mutta kun tulee se, mikä täydellistä on, katoaa se, mikä on vajavaista. Kun minä olin lapsi, niin minä puhuin kuin lapsi, minulla oli lapsen mieli, ja minä ajattelin kuin lapsi; kun tulin mieheksi, hylkäsin minä sen, mikä lapsen on. Sillä nyt me näemme kuin kuvastimessa, arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin; nyt minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti, niin kuin minut itsenikin täydellisesti tunnetaan. Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme; mutta suurin niistä on rakkaus. (1. Kor. 13:10-13)

Käytän Efesolaiskirjeen tarkastelussa sekä suomalaisen 38-käännöksen että englanninkielisen Konkordanttisen käännöksen jakeita rinnakkain. Myös ne jakeet, joihin ei kommentteja sisälly, ovat mukana ja näin koko kirjeen teksti on esillä. Tarkastelu tapahtuu jaeryhmissä, useassa osassa ja esiintyy tässä Efesolaiskirjeestä -artikkelisarjassa luonnollisessa järjestyksessä.

Efesolaiskirjeen teemarakenteen voit avata tästä.

 

 

Jätä kommentti

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

Ota yhteyttä