Se nimekäs Googin sota

 

 

Googin sota puhuttaa aika ajoin. Varsinkin näinä päivinä. Milloin sen on oikein määrä toteutua? Mikä on sen merkitys? Tästä on olemassa monenlaisia selityksiä. Keitä siinä on osapuolina ja mikä on on sen tapahtuma-ajankohta?

Goog, hepr. gog, tarkoittaa johtajaa. Maagog, hepr. magog, viittaa taas siihen pohjoiseen maa-alueeseen, jota Goog hallitsee. MaaGog oli aikoinaan Jaafetin jälkeläisiin kuuluva kansa, joka asusti Palestiinan pohjoispuolella. Missä sitten raamattu puhuu Googista? Kahdessa raamatun kirjassa: Hesekielin kirjassa ja Ilmestyskirjassa.

Yleensä Googin käynnistämä sota ajoitetaan nykyisen maailmanajan loppuun. Tähän selitysmalliin olen itsekin aikoinaan pitkään uskonut.
Mutta.
Jos sijoitamme Hesekielin lukujen 38-39 profetoiman Googin hyökkäyksen Israelin vuorille nykyisen maailmanajan ja sen viime vuosien ajankohtaan, niin meillä tulee väistämättä esiin ongelmia.

Meidän ei tule myöskään sekoittaa Hesekielin ennustamaa Googin hyökkäystä Ilmestyskirjassa Johannekselle näytettyyn visioon. Ilmestyskirjan sota liittyy selkeästi tulevan maailmankauden – tulevan tuhatvuotisen Kuningaskunnan – loppuun /Ilm_20:7-9/ . Tuossa tuhatvuotisen Valtakunnan loppusodassa hyökkäävät kansat eri ilmansuunnilta Israelin kimppuun; kun taas aikaisemmassa Googin sodassa hyökkäys lähtee – Jumalan käynnistämänä! – pohjan periltä. Tuossa yli tuhannen vuoden päässä olevassa tapahtumassa vankeudestaan hetkeksi irti päästetty Saatana toimii Googin joukkojen villitsijänä ja yllyttäjänä Israelia ja Jerusalemia vastaan. Saatana siis toimii tuon myöhemmän Googin sodan käynnistäjänä!

Raamatun luvut ja jakeet on jälkikäteen lisätty käännöksiin viittauskohteiksi, joiden perusteella saadaan osoitteet seurattaviin asiakokonaisuuksiin. Mutta monesti – erityisesti kirjeiden kohdalla – ne voivat tuoda harhauttavaa jakoa ja etäisyyttä silloin kun teksti muodostaa yhtenäisen, opetuksellisen kokonaisuuden.
Jumala kutsui pappissukuisen Hesekielin profeetakseen Israelin Babylonian pakkosiirtolaisuuden aikana noin 2600 vuotta sitten. Jumala käski Hesekielin profetoida siitä tulevasta, lupauksen Maasta, jossa Israelin kansa saisi kokea täyttymyksensä. Saisi palata kirouksen alta kansojen seasta siihen Maahan, jonka Jumala oli heidän isilleen luvannut. Saisi tulla kokemaan Jumalan avaavan koko kansan sydämet Hengellään; näkemään Hänet, joka on heidän todellinen Lunastajansa ja Messiaansa.

Googin sodan kuvaus Hesekielin kirjassa alkaa itse asiassa jo aiemmin kuin luvusta 38.

Jo luvussa 36 Hesekiel profetoi sen, miten Jumala tulee hajottamaan kurittoman kansansa kaikkien pakanakansojen keskuuteen. Tässä hän ei suinkaan viestitä Israelille Babylonian vankeuden aikaa, koska profeetan kutsuminen tapahtui juuri siellä. Ei. Vaan Jumala puhui tulevasta hajaannuksesta: hajaannuksesta, joka alkoi Israelin hylättyä Messiaansa /Hes_36:19/ .
Hesekiel ennusti myös Jumalan kokoavan kansansa kaikista pakanakanoista ja tuovan heidä omaan maahansa /Hes_36:24/ .
Hän ennusti myös Jumalan antavan tuolloin kansalleen uuden sydämen ja Hengen – tässä profeetta ennustaa koko Israelin pelastuksen /Hes_36:26-28/ .

Luvussa 37 Hesekiel kuvaa Israelin kansallisen heräämisen. Kuvaa sen, miten hajallaan ollut, ”kuollut”, kansa kootaan yhteen ja muuttuu Jumalan Hengen vaikutuksesta Jumalalle eläväksi kansaksi. Kuvaa sen, miten kuolleet luut alkavat kokoontua yhteen, miten Jumala antaa kasvaa niihin lihat ja jänteet ja miten Jumala antaa niille uuden Hengen /Hes_37:1-11/. Kyseessä on koko Israelin pelastumisesta, kun he ottavat vastaan Hänet, jotka olivat ristiinnaulinneet /Sak_12:9-10/.

Jumalan Hesekielille näyttämä ennustus jatkuu. Luvuissa 36 ja 37 on annettu vahvistettuna kuvaus ja profetia siitä, miten ennustus koskee koko Israelin kansaa: ensin sen – Messiaansa hylkäämisestä aiheutunut kirous – karkotus pois Palestiinan alueelta kaikkien kansojen sekaan; sitten lopulta sen paluu tästä pitkästä ”pakkosiirtolaisuudesta” takaisin maahansa; ja sitten – ahdistuksen ajan jälkeen – peitteen ottaminen kansan sydämen päältä ja uuden Hengen antaminen koko Israelille. Juuri tästä Paavali puhuu:

Vielä tänäkin päivänä, kun Moosesta luetaan, on peite heidän sydämensä päällä; mutta kun heidän sydämensä kääntyy Herran tykö, otetaan peite pois. (2. Kor. 3:15-16).

Paavali myös välittää meille Kristuksen hänelle paljastaman ilmestyksen (tuohon aikaan asti Jumalassa olleen salaisuuden), kun hän toteaa koko Israelin pelastuksen tapahtuvan vasta sen jälkeen, kun nykyinen seurakunta (Kristuksen ruumis) on temmattu ylös taivaallisiin:

Sillä minä en tahdo, veljet – ettette olisi oman viisautenne varassa – pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus – hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut, ja niin kaikki Israel on pelastuva. (Room. 11:25-26)

Hesekiel kutsuttiin profeetan tehtävään Babylonian pakkosiirtoisuudessa, jonne kuningas Nebukadressar hänet – yhdessä vaikutusvaltaisten israelilaisten kanssa – vuonna 597 eKr. Jerusalemista siirsi. Hänen profeetallinen toimintansa kesti noin 593-572 eKr., jona aikana hän myös sai ”lopun aikoihin” sijoittuvan profetiansa Jumalalta. Eli jumala antoi Hesekielle ennustuksen sanansa noin 2600 vuotta sitten.  Hesekiel poikkesi aiemmista Israelin profeetoista siinä, että näillä oli sanoma joko Juudan tai Israelin kansalle, kun taas Hesekiel puhuu ”koko Israelin huoneelle”.

Sitten lukuun 38.

Milloin ”Googin sota” tapahtuu?

Hesekielin profetian toteutuminen ei ajoitu ”lopun ajoille”, niin kuin me tavallisesesti ”lopun ajoilla” tarkoitetaan: nykyisen pahan maailmanajan loppuvuosia ja ennen Jeesuksen ns. toista tulemusta /tästä tarkemmin/.
Ei.
Vaan jakeessa 8 puhutaan ”paljojen päivien päästä” ja ”myöhäisemmistä vuosista”:

Pitkien aikojen perästä sinä saat määräyksen, vuotten lopulla sinun on karattava maahan, joka on tointunut miekan jäljiltä, koottu monien kansain seasta, – mentävä Israelin vuorille, jotka kauan aikaa olivat olleet rauniomaana; se on tuotu pois kansojen seasta, ja he asuvat turvallisina kaikki tyynni. (Hes. 38:8)
(CLV) Ezk 38:8
After many days you shall be mustered; in the latter years you shall come to the land restored| from the sword, convened| from many peoples on the mountains of Israel, which had become › a continual waste, + swhich/ was cbrought forth from the peoples, and now they dwell in trust, all of them.

 

Lisäksi profetia koskee aikaa, jolloin Israel asuu maassaan kaikessa turvassa, niin kuin edellinen jae toteaa.
Tämä vahvistetaan vielä jakeessa 11:

ja sanot: Minä hyökkään suojattomaan maahan, karkaan rauhallisten ihmisten kimppuun, jotka asuvat turvallisina – asuvat muuria vailla kaikki tyynni, ja joilla ei ole salpoja, ei ovia.

Eli profetian ajoitus näyttää selkeästi säädetyn sellaiseen aikaan, jolloin Israeli ei tarvitse enää sotavoimia puolustamaan maataan. Profetia näyttää ajoittuvan aikaan, jolloin Israelin Messiaan aikaansaama rauha on saavuttanut luvatun maan ja koko Israel voi Herraansa turvaten elää ilman muureja ja salpoja omassa maassaan.


Profetia näyttää ajoittuvan tulevan tuhatvuotisen Kuningaskunnan alkuaikaan – Herran Päivän alkuun – jolloin Kristuksen hallinto kansansa Israelin kautta on alkamassa toteutumaan maailmanlaajuisesti!

Jumalan täytyy tuolloin antaa koko maailmalle merkki ja pelote siitä, miten Israel on Hänen tuona tulevana maailmanaikana (”Herran Päivänä”) Hänen valittu kansansa maan päällä ja Hänen silmäteränsä kaikkien kansojen keskuudessa! Jumala antaa maailmalle muistutuksen siitä, että ”Hän, joka Israelia varjelee, ei torku eikä nuku.”

Jumala antaa koko maailmalle opetuksen siitä, miten Hän on Israelin Jumala. Hän antaa pelottavan opetuksen maailmalle pohjoisen raakalaisvaltion Googin ja sen liittolaisten kautta. Jumala kehotti Hesekieliä profetoimaan nimenomaan Googia, Israelista katsoen pohjanperällä Maagogin maassa, asuvaa kansaa vastaan:
”Ihmislapsi, käännä kasvosi kohti Googia Maagogin maassa, Roosin, Mesekin ja Tuubalin ruhtinasta, ja ennusta häntä vastaan. (jae 2)

Jumala toimii, Jumala käynnistää Googin hyökkäyksen – Siis ei Saatana, joka on tuossa vaiheessa jo heitettynä tuhatvuotiseen vankeuteensa! /Ilm_20:2-7/

minä käyn sinun kimppuusi, Goog, sinä Roosin, Mesekin ja Tuubalin ruhtinas. Minä kuljetan sinua, panen koukut sinun leukoihisi ja nostatan sotaan sinut ja kaiken sinun sotaväkesi: hevoset ja ratsumiehet, kaikki pulskasti puettuja, suuren joukon suurine ja pienine kilpineen, miekankantajia kaikki. (Hes. 38:3-4)

Jumala käyttää tässä Googia (niin kuin Hän aikanaan käytti faaraota) oman uskollisuutensa voimansa ja kunniansa osoittamiseen kansaansa kohtaan. Hän on myös ennalta valmistellut Googia varustautumaan aseellisesti tuohon hyökkäykseen:
Ole valmis, varustaudu, sinä ja kaikki joukkosi, jotka ovat kokoontuneet sinun luoksesi, ja ole sinä varalla heitä varten. (Hes. 38:7)

Mutta Israelin vuorille Googin ja sen liittolaisten joukot tuhotaan:
Minä käyn oikeutta hänen kanssansa rutolla ja verellä. Ja minä annan sataa kaatosadetta, raekiviä, tulta ja tulikiveä hänen päällensä, hänen sotalaumojensa päälle ja lukuisain kansojen päälle, jotka hänen kanssansa ovat.
Niin minä osoitan suuruuteni ja pyhyyteni sekä teen itseni tunnetuksi lukuisain pakanakansain silmien edessä. Ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra. (Hes. 38:22-23)

 

Jumala ei enää, tuon suuren voimansa näyttämisen jälkeen, salli minkäänlaista häväistystä Nimeään kohti. Israel käyttää seitsemän vuoden ajan polttoaineena tuhotun Googin ja sen liittolaisten aseita:

7. Ja pyhän nimeni minä teen tunnetuksi kansani Israelin keskuudessa enkä enää salli häväistävän pyhää nimeäni. Ja pakanakansat tulevat tietämään, että minä olen Herra, Israelin Pyhä.
8. Katso, se tulee, se tapahtuu, sanoo Herra, Herra: Tämä on se päivä, josta minä olen puhunut.
9. Israelin kaupunkien asukkaat menevät ulos ja sytyttävät ja polttavat aseita, pieniä ja suuria kilpiä, jousia, nuolia, käsikarttuja ja keihäitä. He pitävät niitä polttoaineina seitsemän vuotta;
(Hes. 39:7-9)

Tämä viittaa siihen, että Kristuksen tullessa Maan päälle ja kansansa keskuuteen, niin globaali aseriisunta koko maapallolla toteutetaan nopeasti /Jes_2:4/; /Ps_46:10/ . Ja näin ollen nuo jakeessa 9 mainitut aseet näyttävät olevan myös kirjaimellisia, koska vielä israelilaisista mainitaan, että ”eivät he kanna puita kedolta eivätkä hakkaa metsistä, vaan pitävät polttoaineina aseita”. (Hes. 39:10)

Israelilaiset hautaavat hyökkääjiään seitsemän kuukauden ajan hautapaikkaan, joka ilmeisesti tulee toimimaan tulevassa tuhatvuotisessa Kuningaskunnassa muistutuspaikkana kansoille siitä, mitä vihollisuus Israelia kohtaan voi tarkoittaa. Ja ”sinne haudataan Goog ja koko hänen meluisa joukkonsa, ja sille pannaan nimeksi: Googin meluisan joukon laakso.” (Hes. 39:11)

Hesekielin profetian luvut 36-39 muodostavat eheän kokonaisuuden. Tuossa Jumalan Hesekielelle käskyttämässä profetiassa viitataan siihen tulevaan aikaan, jolloin Israel lopulta pääsee luvattuun maahansa. Viitataan aikaan, jolloin Jumala on viimein vuodattanut Henkensä koko Israelin kansan sydämiin ja ottanut maailmanhallinnon lopulta haltuunsa. Viitataan aikaan, jolloin pysyvä rauhantila on viimein saavutettu myös Israelin ja Lähi-Idän alueelle. Nykyinen seurakunta on tuolloin jo vuosia aiemmin temmattu ulkoavaruuden alueelle toteuttamaan Jumalan suunnitelmaa ja viemään Hänen siunaustaan taivaalliselle alueelle Kristuksen ruumiin ominaisuudessa. Sen jälkeen ovat maailman kansat kokeneet Jumalan vihan ilmestymisen taivaalta samoin kuin Israel ahdinkonsa ajan. Samoin on Jeesuksen tuleminen ja maailman kansojen tuomarointi takana päin /Matt_25:31-46/ .
Jumala toteuttaa tuolloin Maan päällä Israelin kautta vanhurskautta ja siunausta maailman kansojen kesken. Toteuttaa sitä oikeudenmukaisuutta, jota maailman kansat olivat edellisellä maailmankaudella (ilman Jumalaa) yrittäneet turhaan toteuttaa.

Ja Jumalan suuri lupaus nykyisen Maan päällä saa viimein täyttyä:

4. Sinua, Jumala, kansat kiittäkööt, sinua kaikki kansat kiittäkööt.
5. Iloitkoot ja riemuitkoot kansakunnat, sillä sinä tuomitset kansat oikein ja johdatat kansakunnat maan päällä. Sela.
6. Sinua, Jumala, kansat kiittäkööt, sinua kaikki kansat kiittäkööt.
7. Maa on satonsa antanut. Siunatkoon meitä Jumala, meidän Jumalamme.
8. Siunatkoon meitä Jumala, ja peljätkööt häntä kaikki maan ääret. (Ps. 67)

 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

Ota yhteyttä