Itsestäni

 

Hei, nimeni on Hannu Haaranen, tervetuloa sivustolleni!

 

 

Uskon siihen, että meidän ihmisten erilaisuus on enemmän voimavara kuin sen puutetta. Niin kuin joku viisas on aikoinaan todennut, että ”Elä vaan omaa elämääsi, sillä kaikki muut paikat on jo varattu”. Tykkään tutustua monenlaisiin juttuihin, koska ajattelen, että jokaisesta asiasta ja harrastuksesta voi oppia uutta ja avartaa omaa ajatusmaailmaansa.
Koulutukseltani olen fil. kand. ja mielenkiintoisen työelämäni olen pääosin ”viettänyt” tietojenkäsittelyn ja tilastollisten palveluiden parissä.

Uskon myös siihen, että tietämättömyys, väärinkäsitykset ja ennakkoluulot rakentavat usein meissä asenteita ja saavat meidät arvioimaan toisia tavalla, jota itsekin myöhemmin joudumme harmittelemaan.

Uskon ennen kaikkea siihen, että kaikkivaltiaan Jumalan rakkauden tunteminen ja Kristuksen hankkiman pelastustyön osallisuus tulee lopulta kaikkien ihmisten osaksi. Uskon siihen, että Jumala on ihmisen puolella. Tämä käsitys ei perustu yleisiin mielipiteisiin, tai erilaisiin teologisiin tulkintolinjoihin, vaan siihen, että Jumala on näin sen monin kohdin ilmoittanut Kirjoituksissa, Raamatussa, joista tämä suuri viesti on kaivettavissa esiin esim. Konkordanttisen käännösmenetelmän ja siihen liittyvän kirjallisuuden avulla. Tavanomaisten raamatunkäännösten kautta tähän suureen asiaan on myös mahdollista – vaikkakin vaikeampaa – päästä käsiksi.

Konkordanttisen käännöstyön ja sananjakamisen ystävät on kansainvälinen, löysästi integroitunut ja kaikista tunnustussuunnista vapaa yhteenliittymä. Sen toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja on kokonaan kaupallista voittoa tavoittelematon yhteisö. Konkordanttisesta raamatunkäännös -menetelmästä tarkemmin: https://www.konkordanttiset.fi/menetelma/
Konkordanttisessa toiminnassa kaikki perustuu siihen vahvaan uskomukseen, että alkuperäisiin ja luotettaviin käsikirjoituksiin sisältyy Jumalan inspiroima ilmoitus ihmisille.

Konkordanttinen menetelmä täyttää tieteellisen lähestymistavan kriteerit, koska lauseiden ja sanojen tasaisesti parhaat nykykielen ilmaukset on pyritty päättelemään niiden alkuperäisten esiintymisten pohjalta. Eikä siis vasta käännösvaiheessa (niin kuin tavallisesti tehdään ja jopa niistä äänestetään), jolla menettelyllä on pyritty minimoimaan inhimilliseen käännöstyöhön liittyviä riskejä, kuten erilaisten teologisten näkökulmien tai perimätietojen vaikutusta itsen käännökseen. Konkordanttinen käännös tarjoaa tavalliselle lukijalle (jota Raamatun totuudet kiinnostavat) nykykielellä (englanti tai saksa) suorapääsyn inspiroituun alkutekstiin, sen sanailmentymien keskelle tutkimaan, pohtimaan ja oppimaan tälle päivälle suunnattua totuuden sanaa.

Konkordanttisen toiminnan vahvinta aluetta ovat perinteisesti olleet Yhdysvallat ja Saksa. Ne toimittavat myös säännöllisesti opetusartikkeleita aikakauslehdissään (Unsearchable Riches ja Unausforschlicher Reichtum). Itse olen vuodesta 1976 alkaen ollut mukana jakamassa suomenkielistä tietoa tästä valtavan hienosta käännösmenetelmästä ja sen esiin tuomista paljastuksista.
Itse kuulun ev.lut. kirkkoon, koska arvostan sen yhteiskunnallista, sosiaalista ja terapeuttista toimintaa – ja vaikka en yhdykään ko. kirkon kaikkiin opinkohtiin.

Tämä sivusto on ei-kaupallinen, uskonnollisista tahoista riippumaton ja vapaasti hyödynnettävissä.

 

Tarkemmin:

https://www.concordant.org/about/       (Yhdysvallat)
https://www.konkordanterverlag.de/      (Saksa)

 

 

 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

Ota yhteyttä