Tilastollinen menetelmä

 

Sanoman tai viestin avainsanoja voidaan pitää sellaisina morfeemeina, joiden varaan – tai kehyksiin – viestin sisältö rakentuu, ja joiden pohjalta ymmärrys itse viestin sisältöön avautuu.

Uuden testamentin puolella monet avainsanat ja niihin perustuvat opetukset on ensi sijaisesti suunnattu kahta kohderyhmää varten: Israelia (sen kansalliset lupaukset) ja kansojen uskovia (Paavalin evankeliumiin sisältyvät lupaukset) koskien /tästä tarkemmin/. Koko Raamatun ilmoituksesta, koko Totuuden sanasta /Ps_119:160/ on meitä (kansojen uskovia) varten leikattu evankeliumina tietty osuus /Tästä tarkemmin/.

 

 

Paavalin evankeliumi /tästä tarkemmin/ eroaa sanastonsa, sisältönsä, lupaustensa ja kohderyhmänsä osalta monessa keskeisissä kohdin ns. Ympärileikkauksen evankeliumista.
Tämä on tunnistettavissa myös alkukieleen perustuvan tilastollisen sanavertailun avulla. Tämä vertailevan tilastollisen ohjelmiston taustalla on Konkordanttinen Uuden testamentin käännös: tietokanta, johon Konkordanttinen Uuden testamentin käännös on tallennettuna. Tein tämän ohjelman ensimmäisen kerran vuonna 1995 Visual Basicillä ja sitten vuonna 2015 PHP -ohjelmalla, joka mahdollistaa ohjelman käytön myös netissä.

Sanailmentymien esiintymien määrän eroavaisuuksien vertailussa (Paavalin tekstien ja muun UT:n tekstien välillä) olen soveltanut Kahden otoksen suhteellisen osuuden testiä. Tämä tilastollinen testausmenetelmä yhdistettynä Konkordanttiseen käännökseen antaa mielestäni erinomaisen työkalun päästä porautumaan inspiroidun alkutekstin sanailmentymiin ja niiden esiintymispaikkoihin.
Tilastollinen testi /tästä tarkemmin/ tarkastelee sanailmentymien esiintymien määrää suhteessa UT:n tekstivolyymiin: Paavalin kirjeiden tekstivolyymi vs. muu UT:n tekstivolyymi. Testi tuo esiin monissa kohdin tilastollisesti merkitseviä eroja Ympärileikkaamattomuuden (eli Paavalin) ja Ympärileikkausen (eli Pietarin) evankeliumien sanankäytön välillä.

Oletuksena testissä siis on se yleisenä pidetty ”totuus”, että ns. evankeliumikertomukset ja muu ei-paavalillinen ilmoitusosuus ei (avain)sanailmentymien määrän suhteen merkitsevästi poikkea Paavalin kirjeiden ilmoitusosuudesta.
Vastaväitteenä on sitten se, että niiden esiintymien määrät taas tilastollisesti merkitsevästi poikkeavat toisistaan.

 

kon_sanaesiintymat

 

 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

Ota yhteyttä