Efesolaiskirje – luku 6:17-24

 

Edellä Paavali on alkanut meitä ohjeistaa sellaiseen Jumalan puolustusvarustukseen, jolla voimme tänään vahvistua Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa (jae 10).
Kysymyksessä on nimenomaan nykyiselle talouskaudelle ilmoitetusta opetuksesta niin kuin jakeen 10. alku ”Tästedes” tai ”Tästä lähtien” (kreik. thou loipou) meille kertoo. Kun apostoli kirjoitti meille tämän evankeliumin salaisuuden, niin elettiin vuosikymmenen 60 alkua ja oli tapahtunut siirtyminen nykyiselle Jumalan armon hallintokaudelle. Tätä osoittavat myös Paavalin erityiset opetukset kirjeen alussa siitä, miten Israelin erityisasema oli tuolloin poistettu tältä talouskaudelta ja miten kaikkien kansojen valitut ovat tasaveroisina osalliset niihin taivaallisiin lupauksiin, mitä tässä kirjeessä meille paljastetaan.

Paavali kehottaa meitä edellä itse myötävaikuttamaan, olemaan aktiivisia, ”ruokkimaan itseämme (uutta luomustamme) säännöllisesti hänen evankeliumillaan. Tämä takaa sisäiselle ihmisellemme – uudelle ihmiselle Kristuksessa – terveen ja Kristuksen mielen mukaisen kasvun.

Ensin meidän tulee vyöttäytyä Paavalin meille täydelliseksi saattamaan Jumalan sanaan (Kol. 1:25): siihen totuuteen, mikä on voimassa eli totta nykyiselle talouskaudelle. Ja myös hänen evankeliumissaan ilmi tulevaan, Kristuksessa omistamaamme vanhurskauteen. Ja siihen Paavalin välittämään kaiken kattavaan sovituksen eli rauhan sanomaan. Ja kaikki tämä omistamaan uskon ja sen kasvamisen kautta.

Kyse ei ole ihmisen itsensä varustautumisesta vaan Jumalan taisteluvarustuksen päälle pukemisesta. Kun me näytämme vihreää valoa tälle kaikelle ja olemme siinä mukana, niin Jumala alkaa rakentaa meissä omaa taisteluvarustustaan.

Sitten Paavali jatkaa.

6:17. ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana.

(CLV) Eph 6:17
And receive~ the helmet of salvation and the sword of the spirit, which is a declaration of God.

Nyt Paavali siirtyykin aivan toisentyyppiseen varustautumiseen!
Nyt ei enää puhutakaan meidän ”vyöttäytymisestämme. Ei enää puhuta meidän ”pukeutumisestamme”. Ei meidän ”kengityksestämme”.

Ei.
Vaan nyt Paavali puhuu siitä, mitä hänen edellä ohjeistamansa puolustusvarustautuminen saa aikaan Jumalan puolelta. Voimme tässä kuvaannollisessa roomalaisen sotilaan taisteluvarustuksen pukemisjärjesteyksestä päätellä sen viisauden, että ei kypärää eikä miekkaa voida ottaa varustukseen mukaan ennen kuin em. muu varustus on valmiina. Eli kun Paavalin evankeliumin erityisyys juuri meille osoitettuna evankeliumina alkaa meille selvetä – muuttua tiedostetuksi armon ja totuuden sanaksi mielissämme ja sydämissämme – niin Jumala itse pukee meille loppuvarustuksen.
Käännössanojen ”ottakaa vastaan” ja ”receive” takaa löytyy vanhan kreikan dexasthe, tarkoittaa pelkkää vastaanottamista. Tässä ei ole enää kyse yhtään meidän myötävaikuttamisesta tai ponnisteluista vaan siitä, että Jumala antaa. Jumala antaa meille hengellistä viisautta ja ilmestystä siihen, että tämä siunaava sana tulee meidän tiedostamaksemme sisäiseksi totuudeksi ja voimaksi, uskon pääomaksi. Tätä meidän tulee rukoilla ja anoa.

Jumala tarjoaa meille pelastuksen kypärän. Tässä ei tarkoiteta pelastusta synneistämme, vaan riittävää suojausta Pahuuden henkiolentojen menettelytapoja vastaan, niiden palavia – mieltä hämmentäviä, huolta ja epäuskoa aiheuttavia – nuolia vastaan. Tässä tarkoitetaan ”toivon” tai tarkemmin odotuksen kiinnittymistä ja pysymistä siinä, mikä meitä ylhäällä todellisuudessa jo tällä hetkellä odottaa. Kyse on pään eli mielen odotuksen kiinnittymisestä siihen mikä ylhäällä on. Odotuksen kiinnittymistä ylös, missä Kristuskin, seurakunnan Päänä, tänään on. Kyse on siitä, että ”meillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen voiman kautta” (Room.15:13).

Jumala tarjoaa meille Hengen miekan. Tämänkin saamme Jumalalta vastaanottaa. Tämäkin annetaan meille, kun meillä on varustevalmius sen vastaanottamiseen. Kyse on Jumalan Hengen puheesta. Alkukielestä löytyy käännössanojen ”sana” ja ”declaration” takaa kreikan rhema. Konkordanttinen menetelmä purkaa ”rheman” morfeemeiksi GUSH-EFECT, mikä voitaisiin kääntää voimalliseksi tiedoksiannoksi tai Jumalan Hengen puheeksi. Kyse on lopulta siitä, että ”itse Jumala alkaa sotia puolestamme” (2. Moos. 14:14). Termi ”rhema” esiintyy mm. jakeissa Room. 10:17; Matt. 4:4; Ilm. 2:16 ja Ilm. 19:15.

Meidän ulkoavaruudessa tapahtuva taistelumme on välienselvittelyä Kristuksessa meidän henkemme ja taivaallisten pahuuden henkiolentojen kanssa. Niiden pahuuden henkiolentojen kanssa, jotka vielä miehittävät noita taivaallisia alueita, jotka meille on merkitty ja jonne Kristuksen hengessä meillä jo tänään on pääsy.

Me emme käy tätä taistelua lihallisesti, siis emme fyysisesti. Meille ei ole annettu tähän minkäänlaisia aineellisia välineitä ja aseita. Jumala itse taistelee meidän puolestamme voimansa sanalla, voimansa puheella, Hengen miekallaan. Kun annamme mielemme viipyä taivaallisella lupauksen ja odotuksen alueella, niin Jumala on voimallinen vartioimaan myös meidän sisimpämme ja ajatuksemme niissä aarteissa, jotka meitä ylhäällä odottavat.
Hengen miekalla eli Jumalan voimasanalla varustettuna on meillä riittävä aseistus kukistaa Saatanan valheelliset hyökkäykset mielemme alueelle (2. Kor. 10.4-5).

6:18. Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika Hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta;

(CLV) Eph 6:18
During every prayer and petition be praying~ ion every occasion (in spirit being vigilant also iofor it iwith eall perseverance and petition concerning all the saints,

 Ja kaikki tämä rukoillen, anoen ja kiittäen meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumalaa ja Isää kaikesta, minkä Hän on osaksemme lahjoittanut ja luvannut. Ja tehden tätä toistuvasti kaikessa kestävyydessä ja juurtuen siihen ”toivon” ja odotuksen sanaan, mikä meille tämän kirjeen 1. luvussa on ilmoitettu. Anoen, ”että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi meille viisauden ja ilmestyksen Henkeä Hänen tuntemisessaan” (Ef. 1:17). Niin että meidän sisäisen, uuden ihmisemme silmät avautuisivat näkemään sen toivon, mikä meille on luvattu ja tiedostamaan sitä Hänen voimansa ylenpalttista suuruutta meitä kohtaan: sitä samaa Hänen kyvykkyytensä (kreik. ischuos) suuruuden (kreik. kratous) vaikuttavuuden (kreik. energeian) mukaista voimaa, minkä Hän vaikutti Kristuksessa herättämällä Hänet kuolleista ja asettamalla Hänet voimassa kaikkia taivaita ylemmäksi (Ef. 1:18-23)!

6:19. ja minunkin puolestani, että minulle, kun suuni avaan, annettaisiin oikeat sanat rohkeasti julistaakseni evankeliumin salaisuutta,
6:20. jonka tähden minä olen lähettiläänä kahleissa, että minä siitä rohkeasti puhuisin, niin kuin minun puhua tulee.

CLV Eph 6:19 – Eph 6:20
19  and fors me), that to me expression may be |granted, in the opening of my •mouth iwith boldness, to make known the secret of the evangel,
20  for which I am conducting an embassy in a chain, that in it I should be speaking boldly~, as I |must speak.

Nämä kaikki Paavalin evankeliumin viimeiset ja suuret meidän ”toivoamme” eli odotustamme koskevat salaisuuksien paljastukset annettiin Paavalille inhimillisesti katsoen toivottamassa tilanteessa: Rooman vankeudessa. Olosuhteissa joissa maailmankaikkeuden Herran suurlähettiläs oli vangittuna tuon ajan supervaltion, Rooman valtakunnan vankityrmään!
Tänään me pystymme, tähän Efesolaiskiertokirjeessä paljastettuun Kristuksen Ilosanomaan pitäytymällä vahvistumaan Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa ja pitämään uskon Hengessä sen asemamme ja jako-osuutemme, mitä pahuuden henkivallat vielä miehittää.

Lopputervehdykset.

6:21. Mutta että tekin tietäisitte tilani, kuinka minun on, niin on Tykikus, rakas veljeni ja uskollinen palvelija Herrassa, antava teille siitä kaikesta tiedon.
6:22. Minä lähetän hänet teidän tykönne juuri sitä varten, että saisitte tietää meidän tilamme ja että hän lohduttaisi teidän sydämiänne.
6:23. Rauha veljille ja rakkaus, uskon kanssa, Isältä Jumalalta ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!
6:24. Armo olkoon kaikkien kanssa, jotka rakastavat meidän Herraamme Jeesusta Kristusta – katoamattomuudessa.

CLV Eph 6:21 – Eph 6:24
21  Now that you/ also may be |acquainted with my •acaffairs, and awhat is engaging me, all will be made |known to you by Tychicus, the beloved brother and faithful servant in the Lord,
22  whom I send tod you iofor this same thing, that you may |know our •concerns, and he should be consoling your •hearts.
23  Peace be to the brethren, and love with faith, from God, the Father, and the Lord Jesus Christ.
24  •Grace be with all •who are loving our •Lord Jesus Christ in incorruption! Amen!

  

p.s.

Niin kuin Israel odottaa tulevana maailmankautena Pahasta vapaata hallintokautta (”Päästä meidät Pahasta” -rukouspyynnön kirjaimellisesti toteutuessa Saatanan tuhatvuotisen vankeuden myötä) niin myös meidän tulevat kosmisen alueen siunauksemme fyysisesti toteutuvat, kun Saatana syöstään sieltä alas joukkoineen Maan päälle.

 

 

Efesolaiskirje – luku 6:14-16

 

Paavali on paljastanut tässä kirjeessään nykyistä seurakuntaa – Kristuksen ruumista – koskevat hengelliset siunaukset taivaallisilla alueilla (Ef. 1:3-14). Nämä salaisuudet on välitetty meille tiedoksi vasta Paavalin Rooman vankeuden aikana (60-luvun alussa) kirjoittamassaan Efesolais-kiertokirjeessä! Tämän meille ulkoavaruuden alueelle kohdistuvan odotuksen (”toivon”) eli armon vaikutuksen tietoisuuteemme saamiseksi ja siihen juurtumiseksi apostoli kehottaa meitä anomaan erityistä Hengen vaikuttamaa viisautta ja ilmestystä (Ef. 1:17-18). Tämän meitä koskevan toisenlaisen ja aikaisemman ”toivon” (Ef. 1:12) käsittämiseksi tarvitsemme Paavalin evankeliumin erityisyyden ja pyhyyden ymmärtämistä nimenomaan meidän ilosanomaksemme; ja sen erottamista Israelille luvatusta maanpäällisestä siunauksesta ja ”toivosta”. /tästä tarkemmin/

Niin kuin usko, toivo ja rakkaus ovat meidän Jumalamme nykyisen hallintokauden seurakunnalle jätettyjä armon vaikutuksia, ns. ”armolahjoja” /tästä tarkemmin/, niin myös meillä on tänään mahdollisuus vahvistua meitä koskevasta maapallon ulkopuolisen, kosmisen alueen, toivosta pitäytymällä siihen ilmoitukseen, joka on meitä varten tässä kirjeessä annettu.

6:14. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska,

(CLV) Eph 6:14
Stand, then, girded~ about your loins iwith truth, + with the cuirass of righteousness put~ on.

Varustautuminen alkaa vyöttäytymisellä totuuteen. Vyöttäytyä -verbi perizosamenoi on alkukielessä ns. middle-pääluokassa, mikä tarkoittaa sitä, että ihmistä itseään kehotetaan olemaan aktiivinen osallistumisestaan totuuteen sitoutumisessa eli vyöttäytymisessä. Tekemään tätä säännöllisesti, pysymällä ja syventymällä siihen totuuden sanaan, minkä ylösnoussut Herra on meille Paavalin kautta tässä kirjeessä välittänyt.
Tämä on oleellista ja aivan tärkeää. Jos taas lähdemme sekoittamaan tänään voimassa olevaan Totuuden sanaan juutalaiselle kansalle annettuja lupauksia, ajaudumme uskonelämässämme väistämättä harhaan: pois tänä päivänä voimassa olevasta Totuudesta.
Tässä meille annetaan käyttäytymisen kehotteet nimenomaan ”pahuuden henkiolentoja vastaan taivaitten avaruuksissa” eli siihen miten meidän tulee pysyä lujina suhteissa niihin – ei toisiin ihmisiin nähden. Vaeltamisen ja käyttäytymisen Totuudella Paavali viittaa tässä siihen opetuksen sanaan, jonka hän meidän tulevaisuutena ja toivona (uutena asiana) kirjeensä alussa meille paljastaa: ” joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa”. Hengessä nuo taivaalliset siunaukset on jo meille määrätty ja varmistettu, mutta niitä ei ole meille vielä kirjaimellisesti ja fyysisesti vapautettu. Tuo vapautus, pahuuden henkivaltojen poistaminen noilta avaruuksien alueilta, tapahtuu Jaakobin ahdistuksen aikana ylienkeli Mikaelin heivatessa Saatanan joukkoineen pois noilta ulkoavaruuksien (meille luvatuilta) alueilta Maan päälle (Ilm. 12:7-11).

Totuus varjelee meitä harhoilta. Totuus antaa vakautta uskonelämään ja varjelee ihmisopeilta. Harha taas vie uskovan ottamaan Israelin pöydästä, omimaan sille pyhitettyjä kansallisia lupauksia. Harha vie uskovaa kiinnittämään huomionsa maanpäällisiin asioihin ja ihmislähtöisiin uskonnollisiin tapoihin ja menoihin.

Sitten meitä kehotetaan laittamaan yllemme Vanhuskauden haarniska. Alkutekstissä meitä kehotetaan ”laittamaan päällemme” kreik. endusamenoi, joka teonsana on jälleen ns. middle-pääluokassa. Ts. meitä kehotetaan päivittäin pukeutumaan Kristuksen vanhurskauteen eli täydellisen uuden ihmisen kelpoisuuteen. Tämä tarkoittaa juurtumista uskossa siihen täyteen kelvollisuuteen Jumalan edessä, minkä kelpoisuuden me tänään Kristuksessa Jumalan lapsina jo omistamme.
Harha tässä asiassa vie meitä hankkimaan kelpoisuuttamme Jumalan edessä erilaisin teoin ja suorituksin. Harha tässä vie meitä tarkkailemaan syntisyyttämme ja syntejämme ja kääntämään katsettamme pois Kristuksen vanhurskaudesta ja uuden luomuksen todellisuudesta.

6:15. ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille.

(CLV) Eph 6:15
and your feet sandaled~ iwith the readiness of the evangel of peace;

Tämä opetus liittyy päivittäiseen käyttäytymiseemme: ”eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa” (Room.12:18). Meillä ei ole taistelua tai sotatilaa ”uskomattomien” ihmisten kanssa, vaan pimeyden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Taistelu käydään – ei lihan ja veren kanssa – vaan niiden pahuuden henkivaltojen kanssa, jotka vielä miehittävät taivaallisia, meille merkittyjä, alueita hallussaan.
Kyse on Paavalin evankeliumin sovituksen sanasta. Siitä, että Jumala on sovittanut maailman itsensä kanssa ja antanut meille ”sovinnon viran” (2. Kor. 5:18-20).
Harha tämän totuuden ymmärtämisessä vie uskovia taas ”vaatimaan ja käännyttämään” ihmisiä tulemaan kaltaisikseen uskoviksi. Pitää muistaa, että Jumala on säätänyt maailman kansojen opetuslapsettamisen Israelille. Meidän tulevat – fyysiset ja hengelliset – tehtävät liittyvät taas maapallon ulkopuoliselle maailmankaikkeuden alueelle.
Tässäkin teonsanan ”sandaled” takaa löytyy alkukielen verbi hupodesamenoi middle -pääluokassa, mikä kehottaa uskovaa aktiivisesti myötävaikuttamaan tämänkin varusteen ylläpitämisen osalta: ”elämään rauhassa kaikkien ihmisten kanssa” (Room. 12:18).

6:16. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet

(CLV) Eph 6:16
with all taking up the large shield of faith, iby which you will be |able~ to extinguish all the °fiery~ arrows of the wicked one.

Jakeessa kehotetaan kaikessa edellä mainitussa varustautumisessa pitämään uskon pitkää suojakilpeä ylöspäin suunnattuna kreik. analabontes UP-GETTING! Siis ylöspäin, mistä pahan palavia nuolia on odotettavissa. Mieli siis tässäkin ylöspäin, sinne missä meidän yhdyskuntamme on.

Kaikki edellä mainittu puolustusvarustus puetaan uskon kautta. Uskon, joka tulee Kristuksen Sanan, meille osoitetun totuuden sanan kautta. Uskon, jota ylläpidetään ja vahvistetaan kansojen opettajan evankeliumin kautta. Usko tulee ja vahvistuu ihmisessä säännöllisellä Kristuksen Hengen puheen kuuntelemisella hengen ja mielen alueella (Room. 10:17) /tästä tarkemmin/.
Harha tässä – Paavalin evankeliumin ”täydennykseksi” tuodut lisäopit, perimätiedot ja uskonnolliset seremoniat – saa uskon kilven laskeutumaan maailmaa kohti, ja Vastustaja pääsee palavilla nuolillaan vaikuttamaan uskovan mielessä epäuskoa, epätietoisuutta ja hämmennystä. Pois mielen siitä mikä ylhäällä on ja odottaa, mielen alas siihen, mikä Maan päällä on ja tapahtuu (Kol. 3:2).

On olennaista huomata, että nämä Efesolaiskirjeen loppuosan soveltamisohjeet liittyvät kirjeen alkuosan (Ef. 1:3-14) paljastukseen /tästä tarkemmin/. Tässä ei ole lainkaan kysymys uskovan vaelluksesta tai käyttäytymisen kehotuksista maanpäällisiä kanssaihmisiä tai esivaltoja kohtaan, joista kehotuksista on sekä opetukset että soveltamisohjeet annettu kirjeen keskivaiheilla – kuten myös muissa Paavalin kirjeissä.

Ei.
Vaan Paavali paljastaa tässä kirjeessään sen evankeliumin salaisuuden (Ef. 6:19), joka koskee meidän nykyistä asemaamme Hengessä ja myös fyysisesti asemaamme tulevaisuudessa taivaallisella, maapallon ulkopuolisella, alueella. Alueilla, joita vielä siellä asustavat pahuuden henkivallat pitävät hallussaan. Nykyinen puolustussota on kohdallamme täysin hengellistä ja siinä pysymme pystyssä pitämällä kiinni meille osoitetusta totuuden sanasta, uuden luomuksen vanhurskautetusta asemasta Kristuksessa sekä sovituksen ja rauhan sanomasta sen koko laajuudessaan.

 

Efesolaiskirje – luku 6:10-13

 

Efesolaiskirjeen alkuosa on tuonut esiin nykyistä armon talouskautta koskevan opetuksen ja totuuden sanan. Efesolaiskirjeen loppuosassa taas tuodaan meille vastaavat kehotteet tämän opetuksen mukaiseen käyttäytymiseen /tästä tarkemmin/. Aivan kirjeen lopussa Paavali ohjeistaa meitä vielä varustautumaan Jumalan koko sota-asulla (Ef. 6:13), voidaksemme tehdä vastarintaa ja pysyä pystyssä ulkoavaruuden pahuuden henkivaltoja vastaan, jotka pyrkivät pimittämään ja horjuttamaan uskovien mielistä heidän taivaallinen odotuksensa eli toivonsa ja kääntämään uskovien katseet Maan päälle ja täällä tapahtuviin asioihin. Nämä pahuuden voimat toimivat tänään näkymättömistä todellisina maailmanvaltiaina (Ef. 6:12; Luuk. 4:5-7). Meidän olisi hyvä muistaa tässä myös Paavalin varottavat sanat uskovia kohtaan: ”Jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat”. (1. Kor. 15:19). ”Toivoa”, odotusta tulee pitää yllä. Se on ikään kuin ” sielun ankkuri, varma ja luja, joka ulottuu esiripun sisäpuolelle asti” (Hepr. 6:19); meillä: taivaallisiin, ylimaallisiin tehtäviin ja omistuksiin.

On olennaista huomata, että nämä Efesolaiskirjeen loppuosan kehotukset ja opetukset liittyvät kirjeen alkuosan (Ef. 1:3-14) paljastukseen /tästä tarkemmin/. Tässä ei nyt ole lainkaan kysymys uskovan vaelluksesta tai käyttäytymisen kehotuksista maanpäällisiä kanssaihmisiä tai esivaltoja kohtaan, joista kehotuksista on sekä opetukset että soveltamisohjeet annettu kirjeen keskivaiheilla – kuten myös muissa Paavalin kirjeissä.

Kysymys on Efesolaiskiertokirjeen julkaisemiseen asti (noin 62 jKr.) vaietusta salaisuudesta ja sen paljastamisesta. Samalla on kyse Kirjoitusten summautumisesta täydelliseksi /tästä tarkemmin/. Meidän todelliset vihollisemme ovatkin tänään taivaan avaruuksissa. Vihollisemme pitävät kiinni vielä niistä taivaallisista alueista, jotka meille on luvattu. Kyse on meille annetusta toivosta, tulevaisuuttamme koskevasta odotuksesta.

6:10 Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa.
(CLV) Eph 6:10
For the rest, brethren mine, be |invigorated~ in the Lord and in the might of His •strength.

Jakeessa 10, kun käännös aloittaa sanalla ”lopuksi”, niin alkukieleen on kirjoitettuna thou loipou [Of-THE-rest; Strong G3063]. Ilmaisu tarkoittaa tarkalleen tästä lähtien tai tästedes, eikä suinkaan ”lopetukseksi” tai ”viimeisenä”, kuten suomenkielinen käännös antaa ymmärtää. Paavali välittää meille nykyistä vihollisuuttamme koskevan totuuden, joka tästä lähtien, tästedes (Efesolaiskierokirjeen julkaisemisesta lähtien) sisältyy Ympärileikkaamattomuuden evankeliumiin. Ts. 60 -luvun alusta alkaen on tämä siunaava totuus ollut voimassa nykyisellä Jumalan Armon ja salaisuuden hallintokaudella eläville uskoville!

6:11. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet.
6:12. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa.
6:13. Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä.

CLV Eph 6:11 – Eph 6:13
11  Put~ on the panoply of  •God, tod •enable~ you to stand up to the stratagems of the Adversary,
12  for it is not ours to wrestle with blood and flesh, but tdwith the sovereignties, tdwith the authorities, tdwith the world-mights of this •darkness, with the spiritual forces of wickedness among the celestials.
13  Therefore |take up the panoply of •God that you may be |enabled to withstand in the wicked •day, and -having effected~ all, to stand.

Paavali tuo esille (jae 11) sen, että Saatanalla on tietyt systemaattiset tavat horjuttaa Kristuksessa olevaa uskovaa. Alkutekstistä löytyy sanojen ”kavalat juonet” ja ”stratagems” takaa kreikan ilmaisu methodeia. Tämä termi esiintyy vain kahdesti Uudessa testamentissa; toinen kohta on Ef. 4:14. Methodeia tarkoittaa menettelytapaa, sellaista säännönmukaista ja toistuvaa toimintasarjaa, jota jonkin asian läpi viemisessä sovelletaan. Tässä: uskovan horjuttaminen mielensä alueella pois siitä taivaallisesta asemasta ja osuudesta, jonka tulevaksi omistajaksi hänet on merkitty.

Jakeessa 12 Paavali tuo aivan keskeisen totuuden: me emme taistele toisia ihmisiä vastaan – toisin kuin on Israelin kohdalla. Tätä Paavalikin tarkoittaa sanoessaan ”mutta meillä ei ole taistelu”.  Israelin lupaukset liittyvät tämän Maan päälle ja siten heidän sotimisensa käydään ”lihaa ja verta” vastaan eli vihamielisiä ihmisiä ja kansoja vastaan. Vanha testamentti todistaa tästä, samoin monet historian aikaiset juutalaisvainot – ja tietenkin vielä edessäpäin oleva Jaakobin ahdistuksen aika. Niin kuin heidän apostolinsa Pietari kirjoittaa Saatanasta: ”Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura” (1. Piet. 5:8).  /tästä tarkemmin/

Tämä hengellisen taisteluvarustuksen pukemisen kehote liittyy ainoastaan uskovien vaellukseen ja käyttäytymiseen pahuuden henkivaltoja vastaan ulkoavaruuksien alueella!
Uskovan maanpäällistä vaellusta koskevat kehotteet on meille aiemmin esitetty luvuissa 4 ja 5.

Meidän vihollisemme puolestaan toimivat taivaitten avaruuksien alueella. Meidän vihollisemme ovat ulkoavaruuden alueella toimivat erityyppiset vihamieliset henkiolennot ja -vallat. Meidän tulisi aina muistaa, että ne, jotka vastustavat meitä, ovat vain henkisten voimien käyttämiä välittäjiä ja kohdella heitä vastaavasti. Meidän paikkamme ei ole painia veren ja lihan kanssa, vaan katsoa ihmis-instrumentin taakse todelliseen vastustajaan henkimaailmassa. Meidän taisteluamme ei käydä fyysisellä alueella vaan Hengen alueella. Meitä kehotetaan elämään rauhassa kaikkien ihmisten kanssa (Room. 12:18). Meitä kehotetaan vaeltamaan kenkinämme valmius rauhan evankeliumille (Ef. 6:15).

Niin kuin Israel kirjaimellisesti odottaa Messiastaan Maan päälle ja Hänen mukanaan kaikkia niitä ”luvatun Maan” siunauksia, joita sille on Kirjoituksissa luvattu, niin meidänkin tulisi vastaavalla tavalla vahvistua Maan ulkopuolella oleviin universaalisiin, ”taivaallisiin” lupauksiin: ”luvattuun tähtitaivaan alueeseen”, jotka tämän kirjeen alussa meille paljastetaan.

Ja vielä kerran.
Paavali piti tätä toivomme ja odotuksemme tiedostamista uskovien keskuudessa niin tärkeänä totuutena, että hän kirjoitti:
Jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat. (1. Kor. 15:19)

 

Efesolaiskirje – luku 6:1-9

 

6:1 Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaiset Herrassa, sillä se on oikein.
6:2. ”Kunnioita isääsi ja äitiäsi” – tämä on ensimmäinen käsky, jota seuraa lupaus –
6:3. ”että menestyisit ja kauan eläisit maan päällä”.
6:4. Ja te isät, älkää kiihottako lapsianne vihaan, vaan kasvattakaa heitä Herran kurissa ja nuhteessa.
6:5. Palvelijat, olkaa kuuliaiset maallisille isännillenne, pelossa ja vavistuksessa, sydämenne yksinkertaisuudessa, niin kuin Kristukselle,
6:6. ei silmänpalvelijoina, ihmisille mieliksi, vaan Kristuksen palvelijoina, sydämestänne tehden, mitä Jumala tahtoo,
6:7. hyvällä mielellä palvellen, niin kuin palvelisitte Herraa ettekä ihmisiä,
6:8. tietäen, että mitä hyvää kukin tekee, sen hän saa takaisin Herralta, olkoonpa orja tai vapaa.
6:9. Ja te isännät, tehkää samoin heille, jättäkää pois uhkaileminen, sillä tiedättehän, että sekä heidän että teidän Herranne on taivaissa ja ettei hän katso henkilöön.

CLV Eph 6:1 – Eph 6:10
1  •Children, be obeying your •parents, in the Lord, for this is just.
2  ”Honor your •father and •mother” (whicha is the first precept iwith a promise),
3  that it may be becoming~ well with you, and you should be a long time on the earth.
4  And •fathers, do not be vexing your •children, but be nurturing them in the discipline and admonition of the Lord.
5  •Slaves, be obeying your •masters according to the flesh with fear and trembling, in the singleness of your •heart, as to •Christ,
6  not acwith eye-slavery, as hman-pleasers, but as slaves of Christ, doing the will of •God ofrom the soul,
with good humor slaving as to the Lord and not to men,
8  being °aware that, whatsoever good each one should be doing, for this he will be |requited~ bby the Lord, whether slave or free.
9  And, •masters, be doing the same toward them, being lax in •threatening, being °aware that their •Master as well as yours is in the heavens, and there is not partiality bwith Him.

Paavali jatkaa edellisen luvun opetusta kuuliaisuudesta Herralle. Jumalan antamaa kuuliaisuusjärjestystä tulee soveltaa myös työelämän ja perhe-elämän tasoilla. Vaikka Kristuksessa ei ole ” juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista”, niin Herrassa on Jumalan antaman järjestyksen mukaista alamaisuutta hyvä noudattaa. Kristuksessa kaikki jäsenet ovat Pyhässä Hengessä keskenään tasa-arvoiset Pään, Kristuksen alaisuudessa. Herrassa taas Jumalan järjestys toimii myös fyysisellä tasolla.
Kaikkeen palvelemiseen kuitenkin pätee yksi ja sama ohje: palvelkaa ”hyvällä mielellä”, tai ”hyvällä huumorilla” (kreik. eunoia) niin kuin Herraa ettekä ihmisiä (jae 7)!

Kaikki edellä olevat kehotukset ja ohjeet on suunnattu uskovan vaellukseen maailmaa, sen ihimisiä ja esivaltoja kohtaan.

Seuraavissa jakeissa (jakeesta 10 alkaen) onkin sitten kysymys aivan muusta. Kysymys Efesolaiskierokirjeen julkaisemiseen asti vaietusta salaisuudesta ja sen paljastamisesta. Todelliset vihollisemme ovatkin tänään taivaan avaruuksissa. Kyse on tämän päivän evankeliumin totuudesta.

 

 

Efesolaiskirje – luku 5:8-33

 

Niin kuin valossa oleminen vaikuttaa kasvua luonnossa ja saa aikaan hedelmää niin vastaavasti myös Herrassa eläminen, liikkuminen ja oleminen vaikuttaa vääjäämättä uuden ihmisen kasvua ja Hengen hedelmää. Tähän apostoli kehottaa meitä orientoitumaan:

5:8. Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valkeus Herrassa. Vaeltakaa valkeuden lapsina

(CLV) Eph 5:8
8 for you were once darkness, yet now you are light in the Lord. As children of light be walking

 

5:9. – sillä kaikkinainen hyvyys ja vanhurskaus ja totuus on valkeuden hedelmä –
5:10 ja tutkikaa, mikä on otollista Herralle;

CLV Eph 5:9 – Eph 5:10
9  (for the fruit of the light is in eall goodness and righteousness and truth),
10  testing awhat is well pleasing to the Lord.

Paavali kehottaa meitä koko ajan tutkimaan tai tarkemmin testaamaan (kr. dokimazo), mikä on hyvää ja Kristuksen mielen mukaista. Hän kehottaa meitä ikään kuin tutustumaan hyviltä vaikuttaviin asioihin ja omaksumaan niistä sen ideaalin, jonka Kristuksen valo meille osoittaa; ks. myös 1. Tess. 5:21.

Seuraavaksi apostoli antaa meille luettelon siitä, mitä valossa vaeltaminen ei ole ja mistä tulee tarkoin pysyä erossa.

5:11. älköönkä teillä olko mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin, vaan päinvastoin nuhdelkaakin niistä.
5:12. Sillä häpeällistä on jo sanoakin, mitä he salassa tekevät;
5:13. mutta tämä kaikki tulee ilmi, kun valkeus sen paljastaa, sillä kaikki, mikä tulee ilmi, on valkeutta.
5:14. Sen tähden sanotaan: ”Heräjä sinä, joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee!”
5:15. Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte: ei niin kuin tyhmät, vaan niin kuin viisaat,
5:16. ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha.
5:17. Älkää sen tähden olko mielettömät, vaan ymmärtäkää, mikä Herran tahto on.

CLV Eph 5:11 – Eph 5:17
11  And be not joint |participants in the unfruitful •acts of •darkness, yet rather be exposing them also,
12  for it is a shame +even to |saspeak of the hidden things occurring~, done by them.
13  Now all •that which is being exposed~, by the light is made |manifest~, for everything •which is making manifest~ is light.
14  Wherefore He is saying, ”|Rouse! O •|drowsy one, and rise ofrom among the dead, and •Christ shall |dawn upon you!”
15  Be observing accurately, then, brethren, how you are walking, not as unwise, but as wise,
16  reclaiming~ the era, tfor the days are wicked.
17  Therefore do not |become~ imprudent, but |understand awhat the will of the Lord is.

Jakeessa 16 Paavali muistuttaa, että nykyiset päivät ovat pahat (kreik. hai hemerai ponerai eisin). Hän puhuu nykyisestä Pahasta maailmanajasta (Gal. 1:4), ja kehottaa meitä käyttämään hyväksi meille annettu oikea hetki tai ajanjakso (kreik. kairos). Tässä voidaan mielestäni viitata myös meille annettuun koko uskomisen elinaikaan Kristuksessa.
Jakeessa 17 Paavali varottaa meitä vajoamasta samaan ”mielettömyyteen” tai kuten Konkordanttinen menetelmä kääntää ”imprument” (kreik. aphron, UN-DISPOSED) ”häpemättömyyteen” tai ”julkeuteen” tai ”röyhkeyteen” maailman hengen kanssa – sama asia kuin Room. 12.2.

Sitten apostoli jatkaa kehotuksilla toimia uuden ihmisen aktiviteettien alueella.

5:18. Älkääkä juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykää Hengellä,
5:19. puhuen keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten ja laulaen sydämessänne Herralle,
5:20. kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.
5:21. Ja olkaa toinen toisellenne alamaiset Kristuksen pelossa.

CLV Eph 5:18 – Eph 5:21
18  And be not |drunk~ with wine, in which is profligacy, but be |filled~ full iwith spirit,
19  speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and playing music in your •hearts to the Lord,
20  giving thanks always fors all things, in the name of our Lord, Jesus Christ, to our God and Father,
21  being subject~ to one another in the fear of Christ.

Humaltumisen viinistä apostoli kehottaa vaihtamaan täyttymiseen Hengellä. ”Täyttymään”, ”Juopumaan, niin että yli-läikkyy” (kreik. plerousthe) Hengestä (jae 18)! Tässä teonsana on alkukielessä ns. middle-pääluokassa, mikä tarkoittaa sitä, että uskova pystyy myös osaltaan vaikuttamaan tällaiseen Hengellä täyttymiseen.
Miten sitten?
Vastaukset Paavali antaa heti seuraavissa jakeissa.
Laulaen sydämistänne ja huuliltanne hengellisiä lauluja. Tässä apostoli tarkoittaa tietenkin sellaista laulua ja ylistystä, joka on totta Kristuksessa (jae 19).
Ja (jae 20) kiittäen aina ja kaikesta Isää Jumalaa Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Tässä voimme antaa läikkyä yli (toisin kuin viinin kohdalla), tällainen käytös vahvistaa Jumalan Armon hallinnan otetta elämässämme.
Seurakunta, Kristuksen ruumis, Kristuksen hengellinen organisaatio ei ole jäsentensä osalta tänään hierarkkinen (jae 21). Toinen jäsen ei voi sanoa toiselle, että minä olen tärkeämpi tai ylempänä kuin sinä (1. Kor. 12.22). Hierarkkisuus muodostuu ainoastaan Pään ja jäsenten välille. Kristus Jeesus on Herra ja me Hänen ruumiinsa jäseniä. Itse kukin oikealla ja tärkeällä paikallaan. Itse kukin sillä paikalla kuin Jumalan on hänen osakseen antanut. Tämän soveltamiseksi apostoli kehottaakin meitä ” toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailemaan keskenänne” (Room. 12:10).

Sitten Paavali kehottaa Kristuksen ruumiin järjestyksen soveltamista myös avioliittoon: miehen ja vaimon väliseen suhteeseen.

5:22. Vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset niin kuin Herralle;
5:23. sillä mies on vaimon pää, niin kuin myös Kristus on seurakunnan pää, hän, ruumiin vapahtaja.
5:24. Mutta niin kuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa alamaiset.
5:25. Miehet, rakastakaa vaimojanne, niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä,
5:26. että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen, vedellä pesten, sanan kautta,
5:27. saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton.
5:28. Samalla tavoin tulee myös miesten rakastaa vaimojansa niin kuin omia ruumiitaan; joka rakastaa vaimoansa, hän rakastaa itseänsä.
5:29. Sillä eihän kukaan koskaan ole vihannut omaa lihaansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä, niin kuin Kristuskin seurakuntaa,
5:30. sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä.
31. ”Sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi.”
5:32. Tämä salaisuus on suuri; minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa.
5:33. Mutta myös teistä kukin kohdaltaan rakastakoon vaimoaan niin kuin itseänsä; mutta vaimo kunnioittakoon miestänsä.

CLV Eph 5:22 – Eph 5:33
22  Let the wives be |subject~ to •their own husbands, as to the Lord,
23  tfor the husband is head of the wife +even as •Christ is Head of the ecclesia, and He/ is the Saviour of the body.
24  btNevertheless, as the ecclesia is |subject~ to •Christ, thus are the wives also to •their husbands in everything.
25  •Husbands, be loving your •wives according as •Christ also loves the ecclesia, and -°gives Himself up for its sake,
26  that He should be hallowing it, -cleansing it in the bath of the water (iwith His declaration),
27  that He/ should be presenting to Himself a glorious •ecclesia, not having spot or wrinkle or any •such things, but that it may be holy and flawless.
28  Thus, the husbands also |ought to be loving •their sfown wives as •their sfown bodies. He •who is loving his sfown •wife is loving himself.
29  For not one at any time hates his sfown •flesh, but is nurturing and cherishing it, according as •Christ also the ecclesia,
30  tfor we are members of His •body.
31  idFor this ”a hman shall |leave his •father and •mother and shall be |joined to td his •wife, and the two shall be io one flesh.”
32  This •secret is great: yet I/ am saying this as ioto Christ and as ioto the ecclesia.
33  Moreover, you also •individually, each be loving his sfown •wife thus, as himself, yet that the wife may be fearing~ the husband.

 

Herra (kreik. Kurios) pitää autoritääristä valtaa alaisiinsa nähden. Kristuksessa so. Kristuksen ruumiissa on auktoriteetti Herralla Jeesuksella, joka toimii seurakunnan Päänä. Kaikki uskovat ovat taas tasavertaisina Hänen alaisuudessaan. Uskova ihminen on Herran Jeesuksen Kristuksen palvelija tai Kristuksen ”orja”. Paavali kehottaa edellä sekä miestä että naista alamaisuuteen Herraan nähden. Vaimoa hän kehottaa olemaan alamainen mieheensä nähden, mutta samalla miestä rakastamaan vaimoaan niin kuin Kristus rakastaa seurakuntaa (jakeet 22 ja 23).

Paavali tuo edellä esiin kolmannen Efesolaiskirjeen salaisuuden: Seurakunnan salaisuuden. Aikaisemmin hänen paljastamansa salaisuudethan ovat ”Kristuksen salaisuus” (Ef. 1:9) ja nykyisen ”Hallinnon salaisuus” (Ef. 3:9). Hän jopa sanoo, että tämä hänen paljastamansa avioliittoa, seurakuntaa, Herraa ja Kristusta koskeva (tuohon asti Jumalassa kätkettynä ollut) salaisuus on suuri.

Kun Paavali taas puhuu Kristuksesta (kreik. Christos), niin hän tuo jälleen esiin sen Hengen yhteyden, jossa kaikki fyysiset erot häviävät. Tänään Kristuksessa ei ole eroa työntekijöillä eikä työnantajilla, ei ole eroja sukupuolten (miehen ja naisen) välillä (Gal. 3:28).
Mutta Herrassa nämä fyysiset erot tunnistetaan ja ne muodostavat Jumalan mielen mukaisen käyttäytymismallin toisiamme kohtaan. Kristuksen ruumiin jäsen on Herrassa alamainen Päähän nähden, vaimo on avioliitossa alamainen mieheensä nähden ja lapsi on perhesuhteessa alamainen vanhempiinsa nähden. Lopullinen ”palkka” myös tällaisessa ”alamaisuussuhteessa” elämisestä tulee sitten Taivaalliselta Isältä (1. Kor. 7:20-23).

Mielestäni on ensiarvoisen tärkeää erottaa kaksoissuhde, jota ylläpidämme Kristukseen ja Herraan.

 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

Ota yhteyttä