Yhdessä Kristuksen kanssa ristiinnaulittu

 

 

kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi; (Room. 6:6)

(CLV) Ro 6:6
knowing this, that our old humanity was crucified together with Him, that the body of Sin may be |nullified, for us by no means to be still slaving for Sin

Mitä Paavali mahtaa oikein tarkoittaa sillä, että me olemme yhdessä Kristuksen kanssa ristiinnaulitut?
Mitä hän tahtoo tällä evankeliumissaan opettaa, että sinä ja minä ristiinnaulittiin yhdessä Hänen kanssaan?
Onko kyse ns. ”ristin kantamisesta” tai ”ristin juurelle menemisestä”, mitä ilmaisuja nykyään monesti käytetään?

Paavali ei kuitenkaan näytä ollenkaan viittaavan Jeesuksen maanpäälliseen elämään tai sen matkimiseen, nimittäin Hänen noin kolmivuotiseen palvelukauteensa Israelin kansan keskuudessa 2000 vuotta sitten. Apostoli näyttää pikemminkin painottavan sitä, miten meidän (tämän päivän kansojen uskovien) pitää vaihtaa tällainen tarkastelukulma Herraan nähden /2. Kor_5:14-16/. Hän ei ole läsnä tänään elämässämme fyysisesti vaan Henkensä kautta /2. Kor_3:17-18/.

Sana rististä alkaa kuitenkin vasta Kristuksen ristinkuolemasta.
Se alkaa Hänen sijaiskuolemisestaan minun ja sinun puolestasi!

Tämänhän täytyy olla Sanomaa rististä, koska mistään muualta (Paavalin kirjeiden ulkopuolelta) ei tällaista opetusta Raamatusta löydy.

Paavalin evankeliumissa on kyse Sanasta rististä. Pietarin evankeliumista sitä ei löydy.
Tässä sanomassa Rististä ei ole kysymys Jeesuksen maallisesta elämästä /2. Kor_5:14-16/, vaan Hänen kirkastetuksitulemisensa jälkeen Kansojen apostolille ilmoittamastaan evankeliumistaan /Apt_26:16/.

”Yhdessä-ristiinnaulittu” ilmaisuiden takaa löytyy vanhan kreikan verbi sunestauro.

kreikan sun, on hyvin voimakas prepositio, joka voitaisiin suomentaa ”yhdistetty”, ”liitetty”, ”istutettu”, ”kytketty”, ”asetettu”. Ilmaisu on voimakkaampi prepositio kuin kreik. meta ”kanssa”, ”mukana”.

Ilmaisu voidaan mielestäni hyvin suomentaa ”sisään-istutettu”, ts. Kristuksen sisälle istutettu.
Tämä tapahtui siis 2000 vuotta sitten ja on uskon kautta täysin totta tänä päivänä ja joka hetki Kristuksessa Jeesuksessa; siis Herrassa joka todentuu elämäämme tänään Henkenä/2. Kor_3:17-18/. Tämän totuuden: ”me olemme Kristukseen sisään-istutettuina ristiinnaulitut”,

saamme uskon kautta periä kohdallemme: . Saamme omistaa tämän todellisuudeksemme Kristuksen Hengessä.

Em. jakeessa on verbi passiivin menneessä muodossa sunestaurothe, joka viittaa, että vanha ihmisemme ristiinnaulittiin yhdessä Kristuksen kanssa, siis ristiinnaulittiin Kristuksessa 2000 vuotta sitten.

Suomalainen käännös on tässä epätarkka, koska se voi antaa lukijalle vaikutelman siitä, että kyseessä olisi vertaus Jeesuksen rinnalla teloitettuihin pahantekijöihin.

Yhdessä-ristiinnaulitsemisen ja siis yhdessä-kuolemisen saamme omistaa kohdallemme Paavalin evankeliumin kautta Kristuksen Hengen vahvistamana. Muualta sitä ei  löydy. Yhdessä-ristiinnaulitseminen kuvaa vanhan ihmisemme häpeäkuolemaa: kuvaa sitä, miten se on täysin käyttökelvoton Jumalalle /Room_3:10-12/.
Koska Herra on tänään meille Henkensä kautta todellisuutta, niin tähän siunaavaan totuuteen voidaan tarttua tänään ainoastaan uskon kautta /2. Kor_5:7/; /2. Kor_4:18/.

Mutta koska meidät on Kristuksessa myös yhdessä-herätetty /tästä tarkemmin/, niin meille on tänään annettu Herrassa vahvat valmiudet myös yhdessä-elämiseen Hänen yhteydessään.

Mutta jos olemme kuolleet Kristuksen kanssa, niin me uskomme (luotamme) saavamme myös elää hänen kanssaan, (Room. 6:8)

(CLV) Ro 6:8
Now if we died together with Christ, we |believe that we shall be living together with Him also,

 

Yhdessä-elämisessä ei ihminen elä enää vanhana ihmisenä, vaan uutena ihmisenä: ”en enää minä, vaan Kristus elää minussa” (Gal. 2:19). Kristuksen Henki auttaa uskovaa hänen heikkoudessaan. Kristuksen Henki vahvistaa uskovaa hänen henkensä ja mielensä alueella voimallaan, rakkaudellaan ja terveellä harkinnalla /2. Tim_1:7/. Auttaa Kristuksen läsnäolon vahvistamiseen hänen elämässään.  Auttaa synnin ruumiin toiminnan rajoittamisessa. Tähän siunaavaan todellisuuteen ihminen voi osaltaan vahvistua mielensä ja rukouksen kautta.

Kyse on Jumalan armon (suosiollisuuden) mukaisesta valmennuksesta ihmisen elämässä /Tiit_2:11-13/. Jumala hoitaa tänään talouttaan salatusti ja armon periaatteiden mukaan /Ef_3:2-3/. Tämä armon hallinto tapahtuu ihmisen mielen ja hengen tasolla, siis sisäisen ihmisen tasolla. Ruumiin osalta emme elä uskossa vaan ”toivossa” eli odotuksen tilassa. Sen lunastus tapahtuu ihmisen osalta viimeisenä eli tulevassa ylösnousemuksessa.

Kyse on yksinkertaisesti vanhan ihmisemme (egon) piirteiden päivittäisestä poisriisumisesta ja uuden ihmisen (Kristuksen) piirteiden  päälle pukemisesta /Ef_4:22-24/. Ja tämä kaikki mielen ja rukouksen alueella ja Kristuksen Hengen vahvistamana /Room_8:9-11/.

Ja näitä vanhan ihmisen (Aadamin) piirteitä /Kol_3:5/ voi itse kukin päivittäin mielensä alueella surmauttaa (viedä Kristuksen kuolemaan).
Sitten on hyvä rukouksessa pukea (ottaa vastaan) päällensä uuden ihmisen (Kristuksen) piirteitä /Kol_3:12/.
Ja tässä kaikessahan  Henki auttaa heikkoudessamme /Room_8:26/. 😉

 

 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

Ota yhteyttä