Se nimekäs Googin sota

 

 

Googin sota puhuttaa aika ajoin. Varsinkin näinä päivinä. Milloin sen on oikein määrä toteutua? Mikä on sen merkitys? Tästä on olemassa monenlaisia selityksiä. Keitä siinä on osapuolina ja mikä on on sen tapahtuma-ajankohta?

Goog, hepr. gog, tarkoittaa johtajaa. Maagog, hepr. magog, viittaa taas siihen pohjoiseen maa-alueeseen, jota Goog hallitsee. MaaGog oli aikoinaan Jaafetin jälkeläisiin kuuluva kansa, joka asusti Palestiinan pohjoispuolella. Missä sitten raamattu puhuu Googista? Kahdessa raamatun kirjassa: Hesekielin kirjassa ja Ilmestyskirjassa.

Yleensä Googin käynnistämä sota ajoitetaan nykyisen maailmanajan loppuun. Tähän selitysmalliin olen itsekin aikoinaan pitkään uskonut.
Mutta.
Jos sijoitamme Hesekielin lukujen 38-39 profetoiman Googin hyökkäyksen Israelin vuorille nykyisen maailmanajan ja sen viime vuosien ajankohtaan, niin meillä tulee väistämättä esiin ongelmia.

Meidän ei tule myöskään sekoittaa Hesekielin ennustamaa Googin hyökkäystä Ilmestyskirjassa Johannekselle näytettyyn visioon. Ilmestyskirjan sota liittyy selkeästi tulevan maailmankauden – tulevan tuhatvuotisen Kuningaskunnan – loppuun /Ilm_20:7-9/ . Tuossa tuhatvuotisen Valtakunnan loppusodassa hyökkäävät kansat eri ilmansuunnilta Israelin kimppuun; kun taas aikaisemmassa Googin sodassa hyökkäys lähtee – Jumalan käynnistämänä! – pohjan periltä. Tuossa yli tuhannen vuoden päässä olevassa tapahtumassa vankeudestaan hetkeksi irti päästetty Saatana toimii Googin joukkojen villitsijänä ja yllyttäjänä Israelia ja Jerusalemia vastaan. Saatana siis toimii tuon myöhemmän Googin sodan käynnistäjänä!

Raamatun luvut ja jakeet on jälkikäteen lisätty käännöksiin viittauskohteiksi, joiden perusteella saadaan osoitteet seurattaviin asiakokonaisuuksiin. Mutta monesti – erityisesti kirjeiden kohdalla – ne voivat tuoda harhauttavaa jakoa ja etäisyyttä silloin kun teksti muodostaa yhtenäisen, opetuksellisen kokonaisuuden.
Jumala kutsui pappissukuisen Hesekielin profeetakseen Israelin Babylonian pakkosiirtolaisuuden aikana noin 2600 vuotta sitten. Jumala käski Hesekielin profetoida siitä tulevasta, lupauksen Maasta, jossa Israelin kansa saisi kokea täyttymyksensä. Saisi palata kirouksen alta kansojen seasta siihen Maahan, jonka Jumala oli heidän isilleen luvannut. Saisi tulla kokemaan Jumalan avaavan koko kansan sydämet Hengellään; näkemään Hänet, joka on heidän todellinen Lunastajansa ja Messiaansa.

Googin sodan kuvaus Hesekielin kirjassa alkaa itse asiassa jo aiemmin kuin luvusta 38.

Jo luvussa 36 Hesekiel profetoi sen, miten Jumala tulee hajottamaan kurittoman kansansa kaikkien pakanakansojen keskuuteen. Tässä hän ei suinkaan viestitä Israelille Babylonian vankeuden aikaa, koska profeetan kutsuminen tapahtui juuri siellä. Ei. Vaan Jumala puhui tulevasta hajaannuksesta: hajaannuksesta, joka alkoi Israelin hylättyä Messiaansa /Hes_36:19/ .
Hesekiel ennusti myös Jumalan kokoavan kansansa kaikista pakanakanoista ja tuovan heidä omaan maahansa /Hes_36:24/ .
Hän ennusti myös Jumalan antavan tuolloin kansalleen uuden sydämen ja Hengen – tässä profeetta ennustaa koko Israelin pelastuksen /Hes_36:26-28/ .

Luvussa 37 Hesekiel kuvaa Israelin kansallisen heräämisen. Kuvaa sen, miten hajallaan ollut, ”kuollut”, kansa kootaan yhteen ja muuttuu Jumalan Hengen vaikutuksesta Jumalalle eläväksi kansaksi. Kuvaa sen, miten kuolleet luut alkavat kokoontua yhteen, miten Jumala antaa kasvaa niihin lihat ja jänteet ja miten Jumala antaa niille uuden Hengen /Hes_37:1-11/. Kyseessä on koko Israelin pelastumisesta, kun he ottavat vastaan Hänet, jotka olivat ristiinnaulinneet /Sak_12:9-10/.

Jumalan Hesekielille näyttämä ennustus jatkuu. Luvuissa 36 ja 37 on annettu vahvistettuna kuvaus ja profetia siitä, miten ennustus koskee koko Israelin kansaa: ensin sen – Messiaansa hylkäämisestä aiheutunut kirous – karkotus pois Palestiinan alueelta kaikkien kansojen sekaan; sitten lopulta sen paluu tästä pitkästä ”pakkosiirtolaisuudesta” takaisin maahansa; ja sitten – ahdistuksen ajan jälkeen – peitteen ottaminen kansan sydämen päältä ja uuden Hengen antaminen koko Israelille. Juuri tästä Paavali puhuu:

Vielä tänäkin päivänä, kun Moosesta luetaan, on peite heidän sydämensä päällä; mutta kun heidän sydämensä kääntyy Herran tykö, otetaan peite pois. (2. Kor. 3:15-16).

Paavali myös välittää meille Kristuksen hänelle paljastaman ilmestyksen (tuohon aikaan asti Jumalassa olleen salaisuuden), kun hän toteaa koko Israelin pelastuksen tapahtuvan vasta sen jälkeen, kun nykyinen seurakunta (Kristuksen ruumis) on temmattu ylös taivaallisiin:

Sillä minä en tahdo, veljet – ettette olisi oman viisautenne varassa – pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus – hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut, ja niin kaikki Israel on pelastuva. (Room. 11:25-26)

Hesekiel kutsuttiin profeetan tehtävään Babylonian pakkosiirtoisuudessa, jonne kuningas Nebukadressar hänet – yhdessä vaikutusvaltaisten israelilaisten kanssa – vuonna 597 eKr. Jerusalemista siirsi. Hänen profeetallinen toimintansa kesti noin 593-572 eKr., jona aikana hän myös sai ”lopun aikoihin” sijoittuvan profetiansa Jumalalta. Eli jumala antoi Hesekielle ennustuksen sanansa noin 2600 vuotta sitten.  Hesekiel poikkesi aiemmista Israelin profeetoista siinä, että näillä oli sanoma joko Juudan tai Israelin kansalle, kun taas Hesekiel puhuu ”koko Israelin huoneelle”.

Sitten lukuun 38.

Milloin ”Googin sota” tapahtuu?

Hesekielin profetian toteutuminen ei ajoitu ”lopun ajoille”, niin kuin me tavallisesesti ”lopun ajoilla” tarkoitetaan: nykyisen pahan maailmanajan loppuvuosia ja ennen Jeesuksen ns. toista tulemusta /tästä tarkemmin/.
Ei.
Vaan jakeessa 8 puhutaan ”paljojen päivien päästä” ja ”myöhäisemmistä vuosista”:

Pitkien aikojen perästä sinä saat määräyksen, vuotten lopulla sinun on karattava maahan, joka on tointunut miekan jäljiltä, koottu monien kansain seasta, – mentävä Israelin vuorille, jotka kauan aikaa olivat olleet rauniomaana; se on tuotu pois kansojen seasta, ja he asuvat turvallisina kaikki tyynni. (Hes. 38:8)
(CLV) Ezk 38:8
After many days you shall be mustered; in the latter years you shall come to the land restored| from the sword, convened| from many peoples on the mountains of Israel, which had become › a continual waste, + swhich/ was cbrought forth from the peoples, and now they dwell in trust, all of them.

 

Lisäksi profetia koskee aikaa, jolloin Israel asuu maassaan kaikessa turvassa, niin kuin edellinen jae toteaa.
Tämä vahvistetaan vielä jakeessa 11:

ja sanot: Minä hyökkään suojattomaan maahan, karkaan rauhallisten ihmisten kimppuun, jotka asuvat turvallisina – asuvat muuria vailla kaikki tyynni, ja joilla ei ole salpoja, ei ovia.

Eli profetian ajoitus näyttää selkeästi säädetyn sellaiseen aikaan, jolloin Israeli ei tarvitse enää sotavoimia puolustamaan maataan. Profetia näyttää ajoittuvan aikaan, jolloin Israelin Messiaan aikaansaama rauha on saavuttanut luvatun maan ja koko Israel voi Herraansa turvaten elää ilman muureja ja salpoja omassa maassaan.


Profetia näyttää ajoittuvan tulevan tuhatvuotisen Kuningaskunnan alkuaikaan – Herran Päivän alkuun – jolloin Kristuksen hallinto kansansa Israelin kautta on alkamassa toteutumaan maailmanlaajuisesti!

Jumalan täytyy tuolloin antaa koko maailmalle merkki ja pelote siitä, miten Israel on Hänen tuona tulevana maailmanaikana (”Herran Päivänä”) Hänen valittu kansansa maan päällä ja Hänen silmäteränsä kaikkien kansojen keskuudessa! Jumala antaa maailmalle muistutuksen siitä, että ”Hän, joka Israelia varjelee, ei torku eikä nuku.”

Jumala antaa koko maailmalle opetuksen siitä, miten Hän on Israelin Jumala. Hän antaa pelottavan opetuksen maailmalle pohjoisen raakalaisvaltion Googin ja sen liittolaisten kautta. Jumala kehotti Hesekieliä profetoimaan nimenomaan Googia, Israelista katsoen pohjanperällä Maagogin maassa, asuvaa kansaa vastaan:
”Ihmislapsi, käännä kasvosi kohti Googia Maagogin maassa, Roosin, Mesekin ja Tuubalin ruhtinasta, ja ennusta häntä vastaan. (jae 2)

Jumala toimii, Jumala käynnistää Googin hyökkäyksen – Siis ei Saatana, joka on tuossa vaiheessa jo heitettynä tuhatvuotiseen vankeuteensa! /Ilm_20:2-7/

minä käyn sinun kimppuusi, Goog, sinä Roosin, Mesekin ja Tuubalin ruhtinas. Minä kuljetan sinua, panen koukut sinun leukoihisi ja nostatan sotaan sinut ja kaiken sinun sotaväkesi: hevoset ja ratsumiehet, kaikki pulskasti puettuja, suuren joukon suurine ja pienine kilpineen, miekankantajia kaikki. (Hes. 38:3-4)

Jumala käyttää tässä Googia (niin kuin Hän aikanaan käytti faaraota) oman uskollisuutensa voimansa ja kunniansa osoittamiseen kansaansa kohtaan. Hän on myös ennalta valmistellut Googia varustautumaan aseellisesti tuohon hyökkäykseen:
Ole valmis, varustaudu, sinä ja kaikki joukkosi, jotka ovat kokoontuneet sinun luoksesi, ja ole sinä varalla heitä varten. (Hes. 38:7)

Mutta Israelin vuorille Googin ja sen liittolaisten joukot tuhotaan:
Minä käyn oikeutta hänen kanssansa rutolla ja verellä. Ja minä annan sataa kaatosadetta, raekiviä, tulta ja tulikiveä hänen päällensä, hänen sotalaumojensa päälle ja lukuisain kansojen päälle, jotka hänen kanssansa ovat.
Niin minä osoitan suuruuteni ja pyhyyteni sekä teen itseni tunnetuksi lukuisain pakanakansain silmien edessä. Ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra. (Hes. 38:22-23)

 

Jumala ei enää, tuon suuren voimansa näyttämisen jälkeen, salli minkäänlaista häväistystä Nimeään kohti. Israel käyttää seitsemän vuoden ajan polttoaineena tuhotun Googin ja sen liittolaisten aseita:

7. Ja pyhän nimeni minä teen tunnetuksi kansani Israelin keskuudessa enkä enää salli häväistävän pyhää nimeäni. Ja pakanakansat tulevat tietämään, että minä olen Herra, Israelin Pyhä.
8. Katso, se tulee, se tapahtuu, sanoo Herra, Herra: Tämä on se päivä, josta minä olen puhunut.
9. Israelin kaupunkien asukkaat menevät ulos ja sytyttävät ja polttavat aseita, pieniä ja suuria kilpiä, jousia, nuolia, käsikarttuja ja keihäitä. He pitävät niitä polttoaineina seitsemän vuotta;
(Hes. 39:7-9)

Tämä viittaa siihen, että Kristuksen tullessa Maan päälle ja kansansa keskuuteen, niin globaali aseriisunta koko maapallolla toteutetaan nopeasti /Jes_2:4/; /Ps_46:10/ . Ja näin ollen nuo jakeessa 9 mainitut aseet näyttävät olevan myös kirjaimellisia, koska vielä israelilaisista mainitaan, että ”eivät he kanna puita kedolta eivätkä hakkaa metsistä, vaan pitävät polttoaineina aseita”. (Hes. 39:10)

Israelilaiset hautaavat hyökkääjiään seitsemän kuukauden ajan hautapaikkaan, joka ilmeisesti tulee toimimaan tulevassa tuhatvuotisessa Kuningaskunnassa muistutuspaikkana kansoille siitä, mitä vihollisuus Israelia kohtaan voi tarkoittaa. Ja ”sinne haudataan Goog ja koko hänen meluisa joukkonsa, ja sille pannaan nimeksi: Googin meluisan joukon laakso.” (Hes. 39:11)

Hesekielin profetian luvut 36-39 muodostavat eheän kokonaisuuden. Tuossa Jumalan Hesekielelle käskyttämässä profetiassa viitataan siihen tulevaan aikaan, jolloin Israel lopulta pääsee luvattuun maahansa. Viitataan aikaan, jolloin Jumala on viimein vuodattanut Henkensä koko Israelin kansan sydämiin ja ottanut maailmanhallinnon lopulta haltuunsa. Viitataan aikaan, jolloin pysyvä rauhantila on viimein saavutettu myös Israelin ja Lähi-Idän alueelle. Nykyinen seurakunta on tuolloin jo vuosia aiemmin temmattu ulkoavaruuden alueelle toteuttamaan Jumalan suunnitelmaa ja viemään Hänen siunaustaan taivaalliselle alueelle Kristuksen ruumiin ominaisuudessa. Sen jälkeen ovat maailman kansat kokeneet Jumalan vihan ilmestymisen taivaalta samoin kuin Israel ahdinkonsa ajan. Samoin on Jeesuksen tuleminen ja maailman kansojen tuomarointi takana päin /Matt_25:31-46/ .
Jumala toteuttaa tuolloin Maan päällä Israelin kautta vanhurskautta ja siunausta maailman kansojen kesken. Toteuttaa sitä oikeudenmukaisuutta, jota maailman kansat olivat edellisellä maailmankaudella (ilman Jumalaa) yrittäneet turhaan toteuttaa.

Ja Jumalan suuri lupaus nykyisen Maan päällä saa viimein täyttyä:

4. Sinua, Jumala, kansat kiittäkööt, sinua kaikki kansat kiittäkööt.
5. Iloitkoot ja riemuitkoot kansakunnat, sillä sinä tuomitset kansat oikein ja johdatat kansakunnat maan päällä. Sela.
6. Sinua, Jumala, kansat kiittäkööt, sinua kaikki kansat kiittäkööt.
7. Maa on satonsa antanut. Siunatkoon meitä Jumala, meidän Jumalamme.
8. Siunatkoon meitä Jumala, ja peljätkööt häntä kaikki maan ääret. (Ps. 67)

 

.. ja joka ei saisi satakertaisesti nyt tässä ajassa ..

 

Mitähän Jeesus mahtoi tarkoittaa puhuessaan aikanaan juutalaisille opetuslasilleen sillä, mitä he tulisivat saamaan palkkioksi siitä, että lähtevät Häntä seuraamaan? Hänhän lupasi tuolloin seuraajilleen satakertaisia – jo tässä ajassa toteutuvia – siunauksia. Hän lupasi seuraajilleen myös tulevaa ”iankaikkista” elämää. Toteutuiko tämä sitten Hänen opetuslastensa kohdalla – ja miten? Koskevatko nämä lupaukset lainkaan meitä: tämän päivän kansojen uskovia? Oletko kohdallasi joutunut pohtimaan tätä asiaa?

Markuksen evankeliumissa Jeesus puhuu oppilailleen tulevista kärsimyksistään ja myös Hänen opetuslastensa kohdalle tulevista kärsimyksistä:

Jeesus sanoi: ”Totisesti minä sanon teille: ei ole ketään, joka minun tähteni ja evankeliumin tähden on luopunut talosta tai veljistä tai sisarista tai äidistä tai isästä tai lapsista tai pelloista,
ja joka ei saisi satakertaisesti: nyt tässä ajassa taloja ja veljiä ja sisaria ja äitejä ja lapsia ja peltoja, vainojen keskellä, ja tulevassa maailmassa iankaikkista elämää. (Mark. 10:29-30)

CLV Mk 10:29 – Mk 10:30
29  •Jesus averred to him, ”Verily, I am saying to you that there is not one who -°leaves a house, or brothers, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or fields, on My account and on account of the evangel,
30  who should not be getting back a hundredfold now, in this era, houses and brothers and sisters and mother and father and children and fields, with persecutions, and in the coming~ eon, life eonian.

Tämä Jeesuksen opetuspuhe lähti liikkeelle Pietarin toteamisesta: ”Katso, me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua” ja opetuslasten uteliaisuudesta, odotuksista siitä, mitä he tulevat saamaan tulevaisuudessa palkaksi Herran seuraamisesta. Tulevaisuus näytti siis heitäkin hieman huolettavan.

Tämä kohta on tietenkin täyttä totta; näin on kirjoitettu. Se on myös jo osittain toteutunut, mutta sen sovittaminen nykyiselle salatulle Armon hallintokaudelle johtaa vääjäämättömästi hämmentäviin ja ristiriitaisiin tulkintoihin.
Kirjoituksia lukiessa on aina hyvä tulla tietoiseksi siitä: keille kyseinen ilmoituksen kohta on osoitettu, milloin siihen liittyvät lupaukset on tarkoitus toteutua ja koskevatko ne nykyistä Armon hallintokautta eli ovatko ne totta ja voimassa nykyisellä Jumalan talouskaudella.

 

Ensinnäkin.

Jeesuksen sana oli osoitettu Hänen juutalaisille opetuslapsilleen, jotka olivat tuolloin – Hänen lihansa päivinä – lähteneet Häntä seuraamaa. Jeesuksen seuraaminen tarkoitti tuolloin ja myös myöhemmän ns. Helluntain hallinnon aikana sitä, että heidän tuli konkreettisesti jättää kaikki maallinen omaisuutensa ja verisiteensä ja lähteä kulkemaan Hänen jalanjäljissään. Kyse oli yhdessä Mestarinsa kanssa ristin tielle lähtemisestä, ”kärsimyksen maljan” juomisesta.

Jeesus puhuu noiden satakertaisten siunausten toteutuvan ”tässä ajassa”, kreik. en to kairo. Alkukielen kairos tarkoittaa sellaista ajanjaksoa, joka täyttää tietyt tunnusmerkit.
Tässä tuon ajan tai ajanjakson tunnusmerkit täyttyivät Helluntain hallinnon aikana. Silloin tapahtui Pyhän Hengen vuodatus ja silloin alkoivat opetuslapset Pietarin johdolla julistaa Israelille Kuningaskunnan evankeliumia, Ympärileikkauksen evankeliumia /Gal_2:6-7/. Elettiin viuelä ihmeitten ja merkkien aikaa.

Helluntain hallinnon aikana olivat opetuslapset saaneet satakertaisesti taloja, veljiä, sisaria, äitejä, lapsia ja peltoja. Helluntain aikana opetuslapsille oli kaikki yhteistä. Kaikki sosiaalinen ja taloudellinen tuki oli yhteistä ja jaettua:
Ja kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkea yhteisenä, ja he myivät maansa ja tavaransa ja jakelivat kaikille, sen mukaan kuin kukin tarvitsi. (Apt. 2:44-45).
Ja uskovaisten suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu; eikä kenkään heistä sanonut omaksensa mitään siitä, mitä hänellä oli, vaan kaikki oli heillä yhteistä. (Apt. 4:32)

Myöskään kukaan uskovista ja heidän perhekuntalaisistaan ei kärsinyt tuolloin puutteesta eikä minkäänlaisesta köyhyydestä, koska kaikki möivät omaisuutensa ja antoivat niistä syntyneet varat kokonaisuudessaan yhteiseksi hyväksi:
Ei myöskään ollut heidän seassaan ketään puutteenalaista; sillä kaikki, joilla oli maatiloja tai taloja, myivät ne ja toivat myytyjen hinnan. (Apt. 4:34)

Helluntain hallinnon aika oli uskoville myös vainon aikaa: tämä tulee ilmi jakeen 30 alussa, jossa Jeesus kertoo tuon satakertaisen siunauksen tulevan opetuslastensa osaksi ”keskellä vainon aikaa” (kreik. meta diogmon). /tästä tarkemmin/

Tämä kaikki on siis ollut totta ja toteutunut Helluntain taloukauden aikana.

 

Toiseksi.

Jeesus antaa juutalaisille opetuslapsilleen samalla myös lupauksen maailmanajallista elämästä tulevana maailmanaikana (kreik. en to eo to erchomeno) (jae 30). Tässä Hän viittaa seuraavaan tuhatvuotiseen, ”iankaikkiseen” Kuningaskuntaansa ja koko sen ajan kestäviin lupauksiin.

Tämä taas on totta ja tulee toteutumaan Jeesuksen tullessa taivaalta Messiaana ja perustaessaan Israelille sille lupaamansa Kuningaskunnan.

 

Yritykset näiden jakeiden lupausten soveltamiseksi nykyisen Kristuksen hengellisen ruumiin (seurakunnan) kohdalle on monelle uskovalle osoittautunut kompastuskiveksi. Vaikka tällaista esim. kirkollisten jumalanpalveluskaavojen kautta annetaan ymmärtää, niin se ei tarkoita sitä, että se olisi voimassa, olisi totta tänään meille Kristuksen seurakunnan jäsenille. Perinnäistiedoilla ja -opetuksilla tehdään tänään ”tyhjäksi” Jumalan sanaa aivan samalla lailla kuin sitä tehtiin Jeesuksen maallisen elämänkin aikana (Mark. 7:13).

Kristuksen ruumiin jäsenten yhteys tänään on hengellistä. Se rakentuu ja toimii jokaisen jäsenen kohdalla Pyhän Hengen ja ylösnousseen Pään, Kristuksen kautta. Se toimii pelkän uskon kautta ja se ”näkyy” Uskon Hengen vaikuttamana kirjeenä tai tuoksuna maailmalle. Olen monesti miettinyt sitä, miten tämänkaltaiset opetukset (joissa omitaan uskovalle Israelille luvattua) on saanut historian aikana (ja yhä edelleen) hämmennystä, epäuskoa ja monenlaista heikkoutta ja kärsimystä uskovien keskuudessa.

 

 

 

 

Herran päivän tuleminen

 

(suurenna kuva näpäyttämällä sitä kahdesti)

 

Herran päivän tulemisesta puhutaan monissa kohdin Vanhan testamentin puolella. Tämä Herran päivän odotus on osoitettu Israelille aikaan, jolloin heidän Messiaansa tulee pelastamaan kansansa suuren ahdingon alta. Herran päivän tuleminen liittyy samalla suureen murroskauteen ihmiskunnan historiassa. Herran päivällä ei raamattu suinkaan tarkoita sunnuntai-päivää, mitä selitystäkin on joskus tuotu esiin, vaan Herran päivän tuleminen liittyy Herran Jeesuksen tulemisen valmisteluun Maan päälle.

Tänään eletään vielä ns. Ihmisen päivää. Tämän tuo esiin Paavali Korinttolaiskirjeessään, vaikka sitä ei suomalaisesta käännöksestä voikaan helposti päätellä.

Mutta siitä minä hyvin vähän välitän, että te minua tuomitsette tai joku inhimillinen oikeus; en minä itsekään tuomitse itseäni (1. Kor. 4:3)

Konkordanttinen käännös ja Young’s Literal Translation kääntävät tästä jakeesta ”Ihmisen päivän” (kreik. anthrOpin hEmeras) esiin.
(CLV) 1Co 4:3
Now to me it is io the least trifle that I may be being examined by you or by man’s day. But neither am I examining myself.
and to me it is for a very little thing that by you I may be judged, or by man’s day, but not even myself do I judge (YLT)

Ihmisen päivää on eletty pitkään ja luonteenomaista sille on, että Jumala sallii ihmisen hallita maailmaa ilman, että julkisesti puuttuu sen menoon. Voidaan sanoa, että Ihmisen päivä on alkanut vedenpaisumuksesta ja jatkuu nykyisenä kansojen aikana, kunnes ”pakanain ajat” tulevat täyteen (Luuk. 21:24).

Herran päivän tulemista kuvaa Danielin viimeinen vuosiviikko /tästä tarkemmin/.
Herran päivän tuleminen ajoittuu seuraavalle ns. Jumalan Vihan tai Tuomion hallintokaudelle /tästä tarkemmin/.
Herran päivän tuleminen käynnistyy nykyisen Armon hallintokauden päätyttyä Kristuksen temmattua ylös jäsenensä pois Maan päältä lähiavaruuden alueelle /1. Tess_5:8-9/; /1. Tess_4:17-18/.
Herran päivän tulemisen aikaa raamattu nimittää myös Vihan Päiväksi ja ”päivien lopuksi” (Sef. 1:15; Hes. 38:16; Dan. 10.14; Hoos. 3:5).

Herran päivän tuleminen valmistelee Herran Jeesuksen näkyvää maailmanvallan haltuunottoa.
Herran tulemusta edeltävä maailmantila on verrattava sellaiseen laittomuuden maailmantilaan, mikä päätti edellisen maailmankauden (kreik. aion) vedenpaisumukseen (Matt. 24: 37-38; 2. Piet. 2:5). Maailmankaudet (ns. ”iankaikkisuudet”) päättyvät aina katastrofeihin ja Jumalan tilinpäätös-tuomioihin. Niin myös nykyinen Paha maailmanaika (Gal. 1:4) tulee päättymään. Ihmisen päivä tulee päättymään suuriin onnettomuuksiin ja Jumalan näkyvään puuttumiseen maailman tilanteeseen. Ihmiskunnan syntien määrä tulee Jumalan ”pitkämielisyyden mittarissa” täyteen.
Vastustajan vaikuttama antikristillinen viha ja pahuus tulee kohdistumaan ”maailman rauhan viholliseen” Israeliin ja sen valittuihin.
Jumalan viha taas kohdistuu taivaalta tulevana Tuomion hallintokautena kaikkea ihmisen jumalattomuutta ja epäoikeudenmukaisuutta vastaan: ”Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa” (Room. 1:18). Israelin valituille suunnattu ilmestyskirja kuvaa näitä tulevia, Jumalan ns. Jaakobin ahdistuksen ajan, tapahtumia.

Tuo tuleva Tuomion hallintokausi tai Herran päivän tulemisen valmistelukausi päättyy ahdingossa olevan Israelin ottaessa vastaan Messiaansa, jonka kerran olivat ristiinnaulinneet /Sak_12:9-10/. Välittömänä enteenä ja merkkinä Kristuksen tulolle ulkoavaruudesta Maan päälle on auringon ja kuun pimeneminen ja ilmakehän tasapainon järkkyminen.

Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät. Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella (Matt. 24:29-30).

Ajattelen tässä noiden pimentävien tekijöiden olevan niitä lukuisten pyhien joukkoja, jotka Herran Jeesuksen johdolla tulevat tuomitsemaan jäljelle jääneet kansat.
Heistäkin Eenok, Aadamista seitsemäs, on ennustanut, sanoen: ”Katso, Herra tulee tuhannen tuhansine pyhinensä tuomitsemaan kaikkia ja rankaisemaan kaikkia jumalattomia kaikista heidän jumalattomista teoistansa, joita he jumalattomuudessaan ovat tehneet, ja kaikesta julkeasta, mitä nuo jumalattomat syntiset ovat häntä vastaan puhuneet”. (Juud. 1:14)

Kaikki elossa olevat kansat (heidän johtajansa ja edustajansa) kootaan Herran oikeuskäsittelyyn – ns. Kansojen tuomiokäsittelyyn – vastaamaan siitä, miten he ovat suuren ahdingon aikana suhtautuneen Hänen vähäisiin veljiinsä, juutalaisiin (Matt. 25:31-45). Tuomio koskee kansojen asemaa ja siunauksia tulevan, Kristuksen hallitseman, tuhatvuotisen Kuningaskunnan aikana.

Tämän kansoihin kohdistuvan oikeuskäsittelyn ja tilinpäätösmenettelyn jälkeen koittaa viimein se aika, josta Israelin profeetat ovat Vanhassa testamentissa ennustaneet: Herran päivä. Herran päivä tarkoittaa siis tulevaa, tuhat vuotta kestävää (ns. ”iankaikkista”) maanpäällistä kuningaskuntaa, jossa Herra Jeesus Israelin kanssa hallitsee maailman kansoja. Tätä myös ilmoitettu totuus: ”yksi päivä on Herran edessä niin kuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta niin kuin yksi päivä” kirjaimellisena tarkoittaa. Tuo tuleva Jumalan ”valtakunta” ei ole muodoltaan suinkaan tasavalta, vaan teokratia, jota alkukielen mukainen hallintotapa basileia ”kuningaskunta” myös tarkoittaa. Kyse on siis Kuninkaiden Kuninkaan, Herran Jeesuksen, hallinnosta. Hallinnosta, jonka alaisuudessa oikeamielisyys täyttää Maan (Ps. 48:11). Hallinnosta, jossa kaikkea rikollista kapinointia rankaistaan ankaralla kädellä (Ps. 2:9) /Tästä tarkemmin/. Herran päivän aikana tapahtuu myös kaikkien kansojen opetuslapseuttaminen Israelin valittujen kautta; Herra Jeesus on tuolloin myös fyysisesti läsnä juutalaisten opetuslastensa kanssa joka päivä aina tuhatvuotisen Kuningaskunnan loppuun (”maailman loppuun”) saakka (Matt. 28:20).

Sitten raamatussa on tunnistettavissa myös kolmas suuri päivä: Jumalan päivä. Niin kuin Herran päivä kattaa tulevan oikeudenmukaisuuden maailmankauden, niin Jumalan päivä pitää sisällään seuraavan ­– viimeisen raamatussa tunnistettavissa olevan – maailmankauden (Ef. 3:21). Jumalan päivä koittaa Suuren valkean valtaistuimen oikeuskäsittelyn ja uusien taivaitten ja Maan luomisen jälkeen (Ilm. 21:1).

teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat! (2. Piet. 3:12). Aikaa, jolloin Jumalan suuri sovitus tulee kaikkien ihmisten vastaanotettavaksi /tästä tarkemmin/.

Tulevina maailmankausina tulee siis Jumalan näkyvä hallinto ihmisille ja koko luomakunnalle ilmi. Herran päivä ja Jumalan päivä ovat Jumalan näkyväksi tulevan oikeudenmukaisuuden ja rakkauden täyttämiä maailmankausia (ns. ”iankaikkisuuksia”). Nykyinen Ihmisen päivä, ihmisen ”itsellisen” hallinnon päivä, tuottaa hedelmänään lopulta vain lustetta. Kaikki nämä aikasarjaiset, peräkkäiset ”Päivät” muodostavat Jumalan suuren suunnitelman maailmanajalliset vaihejaot, joiden aikana Jumala tulee viemään kärsimysten kautta ihmiset rakastavaan yhteyteensä. Hänestä on kaikki ja kaikki lopulta johtaa Kristuksen Jeesuksen kautta Isän Jumalan kunnian ja kirkkauden tunnistamiseen ja tunnustamiseen (Fil. 2:11).

Kun Jeesus noin 2000 vuotta sitten syntyi Maan päälle ihmiseksi, niin Hänen tehtävänsä tuolloin oli Jumalan Poikana elää Isälleen kuuliaisena synnittömän ihmisen elämä, etsiä Israelin huoneen kadonneet lampaat (Matt. 15:24) ja kuolla viattomana Jumalan Karitsana maailman synnin tähden. Eikä Hän jäänyt hautaan eivätkä Tuonelan voimat voineet Häntä pidätellä, sillä kirjoitettu on: ”sillä sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan etkä salli Pyhäsi nähdä katoavaisuutta” (Apt. 2:24).
Hänen ns. toinen tulemisensa tapahtuu ylhäältä taivaalta Israelin Messiaan ominaisuudessa. Se on julkinen ja Maan päällä asuville pelottava tapahtuma, jossa Herrojen Herra ottaa maailman ja se hallinnon haltuunsa. Tämä Hänen tulemuksensa Maan pinnalle tapahtuu samalla tavalla kuin miten Hän noin 2000 vuotta sitten nousi ylös taivaalle: pilvissä (Apt. 1:11; Ilm. 1:7), ja myös samalle paikalle kuin miltä Hän aikanaan nousi ylös taivaalle: Öljymäelle (Apt. 1:12; Sak. 14: 4).
Kaikki Herran päivän tuloon liittyvät tapahtumat toteutuvat Danielin mainitseman viimeisen vuosiviikon so. seitsemän vuoden aikana. Kaikki nämä tapahtumat toteutuvat siis myös yhden sukupolven aikana (Matt. 24:34). Kaikki nämä tapahtumat toteutuvat Israelin kansalle ja Jerusalemille määrätyn viimeisen vuosiviikon aikana (Dan. 9:24).

Tuo viimeinen, koko 7 vuotta kestävä, jakso on siis säädetty nimenomaan Israelin kansalle eikä koske nykyistä kansoista koostuvaa seurakuntaa. Paavali ei puhu sanallakaan meitä koskettavasta Herran päivän tulemuksesta tai Vihan päivästä. Päinvastoin! Paavali muistuttaa meitä tästä monin kohdin: meitä ei ole säädetty kokemaan tuota tulevaa Vihan Päivää, vaan nykyinen Armon talouskausi tulee päättymään sitä ennen (Room. 2:5; 1. Tess. 5:9). Siksi ylösnoussut Herra onkin hänen kauttaan paljastanut meille nimenomaisen, meitä kansojen uskovia koskevan, ylösnousemuksen salaisuuden /Tästä tarkemmin/.

 

 

 

 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

Ota yhteyttä